لزوم تخلیه و لایروبی سپتیک فاضلاب

لزوم تخلیه و لایروبی سپتیک فاضلاب

تخلیه و لایروبی سپتیک فاضلاب یکی از نیازهای اصلی سپتیکها به شمار می رود. سپتیک تانک، چاه سپتیک و یا چربی گیر هر یک پس از مدتی پر می شوند و باید تخلیه و لایروبی شوند. چاه سپتیک و سپتیک تانک باید پس از پر شدن تخلیه شوند تا دوباره از آنها استفاده کرد. در غیر این صورت دیگر امکان ورود فاضلاب به آنها وجود نخواهد داشت. لایروبی سپتیک نیز امری لازم است و اگر این کار انجام نشود پس از مدتی سپتیک دوباره پر می شود. اگر سپتیک فاضلاب را لایروبی نکرد به سرعت پر شده و باید دوباره آن را تخلیه کرد.

 

لزوم تخلیه سپتیک های فاضلاب

سپتیکهای فاضلاب محلی برای انباشت فاضلاب هستند که پس از مدتی پر می شوند. این انبارهای فاضلاب بعد از پر شدن نیاز به تخلیه دارند تا دوباره بتوانند فاضلاب را دریافت کنند. اگر سپتیک فاضلاب تخلیه نشود دیگر ظرفیت دریافت فاضلاب اضافه را نخواهد داشت و فاضلاب تولیدی از لوله ها و ورودی های فاضلاب بیرون خواهد زد. بعد از پر شدن فاضلاب درون سپتیک ها باید از شرکتهای تخلیه چاه بخواهید تا با استفاده از تانکر مکنده فاضلاب اقدام به تخلیه سپتیک کنند. با استفاده از تانکرهای مکنده به راحتی می توان فاضلاب درون سپتکها را تخلیه کرد.

 

لایروبی سپتیک چیست؟

پس از تخلیه فاضلاب درون سپتیک فاضلاب، درب آن باز می شود و فردی مجرب وارد سپتیک می شود. فرد لایروب با استفاده از ابزار مخصوص اقدام به تراشیدن و لایروبی لایه های فاضلاب درون سپتیک می کند. با این کار تمام مواد اضافی درون سپتیک خارج می شوند و سپتیک فضای بیشتری برای دریافت فاضلاب خواهد داشت. در غیر این صورت لجنها و مواد زائد در کف سپتیک باقی می مانند و فضای اضافی اشغال می کنند و این موضوع باعث کاهش فضای فاضلاب می شود. در نتیجه حجم فاضلاب دریافتی کاهش یافته و سپتیک سریعتر پر می شود.

 

تخلیه و لایروبی سپتیک توسط شرکتهای تخلیه چاه

با توجه به این که استفاده از ابزارهای سپتیک مانند سپتیک تانک، چاه سپتیک، چربی گیر، لجن گیر، آشغال گیر رونق فراوانی یافته است نیاز به تخلیه و لایروبی آنها نیز رونق یافته است. برای تخلیه سپتیک ها و همچنین لایروبی آنها باید گروه یا فردی این کار را انجام دهد. شرکتهای تخلیه چاه یکی از شرکتهایی هستند که این کار را انجام می دهند. شرکتهای تخلیه چاه به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند. معمولا این کار را شرکتهای نصاب سپتیک انجام می دهند اما شرکتهای تخلیه چاه نیز به این کار مشغول هستند. شرکتهای تخلیه چاه با استفاده از ابزارهای مناسب، این کار را به راحتی انجام می دهند. آنها با استفاده از تانکرهای تخلیه چاه، پمپ مکنده تخلیه چاه، پمپ ساکشن و پمپ لجن کش به راحتی این کار را به پایان می رسانند. شرکتهای تخلیه چاه همانند تخلیه چاه های فاضلاب سپتیک های فاضلاب را نیز تخلیه می کنند. با استفاده از تانکر مکنده تخلیه چاه به راحتی می توان فاضلاب سپتیک ها را تخلیه کرد. اگر شما نیز صاحب چاه یا تانکر سپتیک هستند از یکی از شرکتهای تخلیه چاه بخواهید که آنرا برای شما تخلیه کنند. 

 

شرکتهای تخلیه چاه چگونه سپتیک را تخلیه می  کنند؟

شرکتهای تخلیه چاه با استفاده از تانکرهای مکنده تخلیه چاه و همچنین انواع پمپهای تخلیه چاه از قبیل پمپ کف کش، پمپ مکنده و پمپ ساکشن اقدام به تخلیه سپتیکهای فاضلاب می کنند. تانکرهای مکنده فاضلاب به راحتی می توانند تمام فاضلاب درون سپتیک ها را به داخل تانکر انتقال دهند. شرکتهای تخلیه چاه با استفاده از تانکر مکنده کار تخلیه سپتیک را به پایان می رسانند.