رفع سروصدای لوله‌های فاضلاب ساختمان

رفع سروصدای لوله‌های فاضلاب ساختمان

در تمام ساختمانها بخصوص ساختمانهای بلند، یکی از علل ایجاد سروصدا و تولید صدای اضافی، لوله‌های فاضلاب و سیستم انتقال فاضلاب است، بنابراین عایق کاری صوتی این لوله‌ها از اهیمت ویژه‌ای برخوردار است.

پشم سنگ لوله‌ای علاوه بر اینکه یک عایق حرارتی می‌باشد و برای عایق کاری حرارتی لوله‌های آب و فاضلاب نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین پشم سنگ عایق صوتی خوبی نیز هست که از آن می‌توان در عایق کاری صوتی تمام لوله‌های فاضلاب از جمله لوله‌های دستشویی، حمام، سرویس بهداشتی و دیگر لوله‌های فاضلاب استفاده کرد.

عایق صوتی پشم سنگ از دو طریق باعث کاهش صدا می‌شود. با جذب صدا و کاهش انتقال صدا. پشم سنگ بازده بالایی در جذب و کاهش صدا دارد و از آن استفاده‌های زیادی می‌شود. مقدار کاهش انرژی صوتی در هنگام عبور از مواد به ضخامت آنها بستگی دارد. در پشم سنگ با افزایش ضخامت، بخصوص در فرکانسهای کم، مقدار کاهش انرژی صوتی افزایش می‌یابد.

برخی از ویژگیهای عایق صوتی پشم سنگ لوله‌ای به شرح زیر است.
- جذب صوت بالا

- عایق حرارتی با بازده بالا
- ضد حریق و ایستایی بالا در برابر حرارت
- سازگار با مصالح ساختمانی و فاقد خوردگی
- فاقد آزبست و سازگاری با محیط زیست

نصب عایقهای پشم سنگ لوله‌ای کار بسیار آسانی است و نیاز به تخصص خاصی ندارد و به راحتی قابل اجرا است.

منبع: centralclubs.com