تخلیه چاه سپتیک با پمپ ساکشن

تخلیه چاه سپتیک با پمپ ساکشن

یکی از انواع چاه فاضلاب چاه فاضلاب سپتیک است. چاه سپتیک چاهی است که دیواره و کف آن قابلیت نفوذ و چذب آب و فاضلاب را ندارد و به همین دلیل فاضلاب درون آن باقی می ماند و به صورت مداوم باید آن را تخلیه کرد. با استفاده از تانکر فاضلاب و پمپ ساکشن می توان فاضلاب چاه سپتیک را تخلیه کرد. ما با استفاده از انواع پمپهای تخلیه چاه مخصوص به راحتی فاضلاب درون چاه را تخلیه می کنیم. نیروهای ما در تمام مناطق تهران در هر زمان از شبانه روز آماده خدمت رسانی به همشهریان هستند. ما تخلیه چاه شبانه روزی را در کمترین زمان به انجام می رسانیم.

 

چاه سپتیک

چاه سپتیک محل مناسبی برای انباشت فاضلاب است زیرا این نوع چاه فاضلاب را جذب نمی کند و آن را تا زمان تخلیه در خود نگه می دارد. چاه سپتیک را به طور مداوم باید تخلیه کرد و در صورت لزوم آن را لایروبی و پاکسازی نیز نمود. تخلیه چاه سپتیک به صورت تضمینی، تخلیه چاه با استفاده از پمپ ساکشن، تخلیه سپتیک با استفاده از پمپ مخصوص، حفر و ساخت چاه سپتیک، اجرا و پیاده سازی سپتیک در بهترین مکان، تخلیه چاه سپتیک و چاه فاضلاب در کمترین زمان.

 

تخلیه چاه سپتیک

تخلیه چاه سپتیک شبیه تخلیه چاه جذبی است و اساس کار هردو یکی است. اما تخلیه چاه سپتیک آسان تر و ایمن تر است. چاه سپتیک به دلیل دیواره بتونی و محکم ریزش و تخریب ندارد و به صورت ایمن می توان آن را تخلیه کرد و حتی برای لایروبی و پاکسازی درون آن زیر مشکلی وجود ندارد. با استفاده از تانکرهای مکنده قدرتمند می توان به راحتی فاضلاب درون سپتیک را تخلیه کرد. پمپ ساکشن مخصوص تخلیه چاه فاضلاب را از ارتفاع پایین مکش می کند و به داخل تانکر می ریزد. لایروبی و کف تراشی سپتیک، پاکسازی چاه سپتیک و دیوارههای آن، باز و بست درب چاه سپتیک با کمترین تخریب.

 

تخلیه چاه با پمپ ساکشن

پمپ ساکشن وسیله مناسبی برای تخلیه فاضلاب درون چاه می باشد. با استفاده از پمپ ساکشن مخصوص تخلیه چاه به راحتی می توان عملیات تخلیه چاه را انجام داد و تمام فاضلاب و فضولات درون چاه را به تانکر حمل فاضلاب انتقال دارد. پمپ ساکشن مخصوص تخلیه چاه با قدرت زیاد فاضلاب را از داخل چاه و عمق زمین مکش می کند و به داخل تانکر میریزد. تخلیه چاه با تانکر مکنده و پمپ ساکشن، تعمیرات سپتیک و ترمیم چاه، تعمیرات توالت و حمام.