استانداردهای سرویس بهداشتی

استانداردهای سرویس بهداشتی

سرویس بهداشتی، توالت و دستشویی یکی از اجزای اصلی هر ساختمان است و در هر ساختمان وجود دارد. تمام افراد به دستشویی و سرویس بهداشتی نیاز دارند و هر روز با آن سروکار دارند. بنابراین باید سرویس بهداشتی و دستشویی تمیز و پاکیزه باشد و ویژگی‌های سرویس بهداشتی مناسب را داشته باشد. سرویس بهداشتی مناسب باید ویژگی‌هایی داشته باشد. برخورداری از یک جّو کاری مناسب، نیاز به امکانات بهداشتی با کارایی و جذابیت بالا نیاز دارد. ویژگی‌های سرویس بهداشتی مناسب به شرح زیر است.

● فاصله سرویسهای بهداشتی و دستشویی از محل کار باید حدود 100 متر باشد. دقت کنید که این مقدار حداقل است. اما در شرکتهای بزرگ، تقسیم سرویسهای بهداشتی به واحدهای کوچکتر بهتر است. مثلا در هر طبقه در مجاورت پله‌ها در پاگرد یا در مکانی دیگر.

● سنگ توالت سرویس بهداشتی نباید رو به قبله یا پشت به آن باشد. 

● اتاقک توالت یا دستشویی باید قفل داشته باشد. قفل توالت باید از داخل باشد تا فرد بتواند از آن استفاده کند.

● در شرکتهایی با بیش از پنج کارمند و یا مکانهایی با این جمعیت، برای خانمها و آقایان باید توالت جداگانه در نظر گرفته شود. 

● حداکثر طول اتاقک توالت درون سرویس بهدشاتی باید 1.5 متر باشد. 

● اگر تهویه از طریق پنجره صورت می‌گیرد و فقط از یک طرف انجام می‌شود مساحتی حدود cm²1700 نیاز است. در صورت محدودیت فضا برای سرویس بهداشتی می‌توان مساحت سرویس بهداشتی را حدود cm²1000 در نظر گرفت.

● اندازه عرض درب توالت بین 60 تا 70 سانتی متر باشد. 

● کف سرویس بهداشتی و دستشویی نباید لغزنده باشد. کف سرویس بهداشتی باید در برابر آب مقاوم باشد و به آسانی تمیز شود. همچنین کف دستشویی باید بدون درز و شکاف بوده و قابل شستشو باشد. 

● در توالتهایی که روزانه برای مردان بیش از 250 مورد و خانمها بیش از 160 مورد استفاده می‌شود نیاز به یک محل زهکش با هوابند آبی بوده که دارای رابط قلاویزی با شیر فلکه و لوله ی پلاستیکی و نیز یک سینک برای شستشو تعبیه شود. 

● بهتر است درب توالت از آلومینیوم باشد به داخل باز شود.

● لابی‌ها با تهویه مطبوع و مناسب در جلوی امکانات توالتی مورد نیاز می‌باشد و باید دارای یک دستشویی و دستگاه دست خشک کن برای هر پنج توالت فراهم شود. 

● دیوارهای داخل سرویس بهداشتی و دستشویی باید حداقل تا ارتفاع 2 متری کاشی بوده و نیز قابل شستشو باشد. این نکته بسیار مهم است.

● کاسه ی توالت نباید خیلی نزدیک دیوار باشد و باید مقداری با آن فاصله داشته باشد.

● دمای سرویس بهداشتی باید مناسب باشد. دمای مناسب برای سرویسهای بهداشتی 21 درجه سانتیگراد است. 

● کف لابی‌ها باید دارای کف شور به تعداد مورد نیاز باشد. همچنین باید مجهز به شترگلو بوده و نصب توری ریز روی آن الزامیست. البته کف باید دارای شیب مناسب به طرف کف شور فاضلاب رو باشد. شرایط دیوار کف و سقف نیز باید رعایت شود.

● حداقل عرض اتاقک هر توالت باید 85 سانتی متر باشد.

● توالتهای سرویس بهداشتی باید دارای سیفون عمیق باشند. سیفون عمیق بو را کاهش می‌دهد. 

● برای هر دو دستشویی باید حداقل یک آینه در سرویس بهداشتی نصب گردد. 

● فاصله دستشویی از کنار دیوار 45 سانتی متر باشد. 

● شیر و شلنگ آب برای شستشو در توالت باید در سمت راست قرار گیرد. شیر آب گرم و سرد نیز در توالت لازم است و سرویس بهداشتی باید آن را دارا باشد. 

● حداقل طول اتاقک هر توالت درون سرویس بهداشتی باید بیش از 110 سانتی متر باشد. 

● فاصله مرکز دو دستشویی باید 60 سانتی متر باشد. 

● حداقل ارتفاع اتاق مخصوص توالت درون سرویس بهداشتی با چهار W.C یا کمتر می‌تواند 2 متر و 20 سانتی متر باشد. 

منبع: سایت بهداشت محیط ایران