نکاتی جهت نصب سنگ توالت ایرانی

نکاتی جهت نصب سنگ توالت ایرانی

یکی از نیازهای هر ساختمان سرویس بهداشتی یا دستشویی است. امروزه در هر ساختمانی سرویس بهداشتی، دستشویی یا توالت وجود دارد. در واقع بدون وجود دستشویی، آن ساختمان ناقص میباشد. با توجه به این که وجود سرویس بهداشتی در هر ساختمان ضروری است و در صورت عدم وجود دستشویی، آن ساختمان دچار نقصان میشود، این امکان وجود دارد که نصب توالت و سنگ توالت بدون توجه باشد. قطعا با وجود این نیاز مبرم به توالت و دستشویی نصب آن هم از اهمیت زیادی برخوردار است. حال ما میخواهیم چند نکته مهم هنگام نصب سنگ توالت را بیان کنیم.

سرسنگ توالت از جنس چینی لعابدار و در رنگها و طرحهای مختلف ساخته میشوند. ابعاد متوسط آنها ۵۹۵​×۴۰۰ میلی متر است. برای کار گذاشتن سنگ توالت باید به چند نکته مهم توجه کرد.

۱- زیرسنگ توالت باید کاملاً از مصالح مناسب مانند ماسه نرم پر شده باشد. ماسه نرم موجب میشود که یک بستر مناسب برای کار گذاشتن کاسه توالت به وجود آید و از شکستن سنگ توالت جلوگیری کند.

۲- عایقکاری کف توالت باید در زیر سنگ توالت به صورت یکپارچه قرار گرفته و تا داخل لوله فاضلاب ادامه یابد.

۳- سطح سنگ توالت باید همتراز با کاشی کف باشد.

۴- محور طولی سنگ توالت نباید در جهت محور قبله قرار بگیرد.

۵- در هر طرف سنگ توالت باید حداقل ۳۰ سانتیمتر فاصله از دیوار تمام شده اطراف منظور شود.

منبع: وبلاگ تخصصی راهدار (rahdar.blog.ir)