تخلیه چاه با استفاده از تانکر مخصوص

تخلیه چاه با استفاده از تانکر مخصوص

استفاده از تانکرهای مخصوص تخلیه چاه کار شرکتهای تخلیه چاه را بسیار آسان تر کرده است. تانکر مکنده مخصوص تخلیه چاه با استفاده از پمپ ساکشن و مکنده به راحتی فاضلاب را به داخل تانکر انتقال می دهد و دیگر نیازی به استفاده پمپ نیست. با وجود چاههای فاضلاب فراوان و نیاز فوری و فراوان به تخلیه چاه و شرکتهای تخلیه چاه باید روشی مناسب و مکانیزه برای تخلیه چاه های فاضلاب وجود داشته باشد که هم عملیات تخلیه چاه را تسریع بخشد و هم مشکلات آن را کاهش دهد. تخلیه چاه فوری با استفاده از تانکر مخصوص، لایروبی و پاکسازی چاه توسط نیروی مجرب، تخلیه چاه فاضلاب با پمپ مکنده.

 

تخلیه چاه مکانیزه

تخلیه چاه از جمله پر رونق ترین کارهای شرکتهای تخلیه چاه و شرکتهای فعال در زمینه فاضلاب می باشد. تخلیه چاه های فاضلاب با استفاده از پمپهای مکنده و ساکشن و همچنین استفاده از تانکرهای قدرتمند مکنده فاضلاب دیگر مشکلات سابق را نداشته و به راحتی قابل انجام است. امروزه با استفاده از تجهیزات جدید به راحتی چاههای فاضلاب در کمترین زمان و به سرعت تخلیه می شود. به همین دلیل است که «تخلیه چاه مکانیزه» و «تخلیه چاه فوری» شعار اکثر شرکتهای تخلیه چاه شده است. شرکتهای تخلیه چاه با استفاده از تانکرهای مکنده فاضلاب و پمپهای ساکشن مخصوص فاضلاب و فضولات درون چاه را تخلیه می کنند و در صورت لزوم پس از آن دیواره های چاه را پاکسازی و لایروبی می کنند.

 

تانکر مکنده مخصوص تخلیه چاه

تانکرهای مکنده فاضلاب با قدرت فراوان به راحتی فاضلاب و فضولات درون چاه را به داخل تانکر مکش می کنند و دیگر نیازی به استفاده از پمپ مجزا نیست. استفاده از تانکرهای مکنده مخصوص کار تخلیه چاه را بسیار آسان کرده به طوری که شرکتهای تخلیه چاه فراوانی در تهران به وجود آمده اند که هر یک در حال فعالیت در زمینه چاه و تخلیه چاه هستند. روش دیگر تخلیه چاه های فاضلاب استفاده از پمپ تخلیه چاه مجزا می باشد. یعنی با استفاده از پمپ مکنده، پمپ ساکشن، پمپ کف کش و لجن کش مجزا فاضلاب درون چاه و فضولات آن به داخل تانکر حمل فاضلاب تخلیه شود. استفاده از تانکر مخصوص تخلیه چاه برای تخلیه چاه در هر مکان و زمانی مناسب است. با وجود تانکرهای مکنده فاضلاب دیگر مشکلی برای تخلیه چاه در نیمه شب و یا در مکان های دور وجود ندارد و به راحتی با وجود تانکر مخصوص می توان کار را انجام داد.