آشنایی با سپتیک تانک و چربی گیر

آشنایی با سپتیک تانک و چربی گیر

سپتیک تانک و چربی گیر دو مجموعه ابزار در صنعت فاضلاب هستند که عملیات تصفیه فاضلاب را انجام می‌دهند. سپتیک تانک و چربی گیر هریک از نقش مهمی در تصفیه فاضلاب دارند. سپتیک تانک و چربی گیر عملیات تصفیه فاضلاب را به صورت تک واحده انجام می‌دهند. یعنی یک ساختمان با استفاده از چربی گیر و سپتیک تانک می‌تواند عملیات تصفیه فاضلاب را انجام دهد. سپتیک تانک به تنهایی عملیات تصفیه فاضلاب را انجام می‌دهد و چربی گیر عملیات پیش تصفیه فاضلاب را انجام می‌دهد.

 

سپتیک تانک

سپتیک تانک یکی از مهمترین مجموعه‌های تصفیه فاضلاب است. سپتیک تانک ساده‌ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بیهوازی همزمان در آن انجام می‌گیرد. سپتیک تانک به راحتی فاضلاب را تصفیه می‌کند و پساب تصفیه شده را در زمین رها می‌سازد.

سپتیک تانک اجزای مختلفی دارد ولی در عین حال تشکیل شده از استوانه سر پوشیده شده‌ای که معمولاً با بتن آرمه و در ابعاد مختلف ساخته می‌شوند و فاضلاب در آن وارد می‌شود. فاضلاب پس از ورود به انباره سپتیک تانک به دلیل کاهش سرعت جریان آن قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می‌دهد و از سوی دیگر انباره سپتیک تانک بیرون می‌رود و مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف انبار سپتیک تانک جمع می‌شوند و در آینده تخلیه می‌شوند. این لجن حاوی ارگانیسمهای زنده مفیدی می‌باشند. این ارگانیسمها از فاضلاب ورودی به عنوان غذا فاضلاب را تصفیه می‌کند و به این دلیل حجم لجن در این سیستم تقریباً ثابت بوده و تا چند سالی نیاز به تصفیه لجن ندارد ولی در حالت کلی چند سال یک بار نیاز به بازرسی دارد.

سپتیک تانک فواید بسیاری دارد که برخی از فوید سپتیک تانک عبارت است از:

  • سرعت مناسب در تصفیه فاضلاب
  • هزینه بسیار مناسب جهت تصفیه فاضلاب
  • مناسب برای زمینهای دژ و یا زمینهایی که قدرت جذب بسیار کمی دارند و یا مناطقی که سطح آبهای زیر زمینی در آن بالا باشد
  • به دلیل استقرار در زمین مکانی را اشغال نمی‌نماید
  • به دلیل عدم استفاده از وسایل الکترومکانیکال نیازی به تعمیر و هزینه نگهداری و اپراتور ندارد.

 

چربی گیر یا گریس تراپ (Grease trap)

چربی گیر یکی از اجزای ضروری در تولید کننده‌های فاضلاب چرب می باشد. چربی گیر ابزاری برای جداسازی چربی‌های فاضلاب است. از چربی گیر جهت حذف چربی‌ها و مواد معلق پساب مکانهایی نظیر رستورانها، هتلها، کارخانجات و ... که دارای آشپزخانه بزرگی هستند استفاده می‌گردد و فاضلاب بدون چربی از آن خارج می‌شود.

چربی گیر پیش ساخته بتونی از دو مخزن تشکیل شده و قبل از سپتیک تانک قرار می‌گیرد. فاضلاب وارد مخزن اول چربی گیر شده با آرامشی که به دست می‌آورد یک سری از ذرات که دارای جرم حجمی بیشتری از آب هستند ته نشین شده و چربی و روغنهایی که دارای جرم حجمی کمتری از آب هستند به سمت بالا رفته و بر روی آن قرار می‌گیرند که این چربیها معمولا باید ۱۵-۱۰ روز یکبار تخلیه گردد. چربی گیر بر خلاف سپتیک تانک نیاز به تخلیه دارد. خروجی مخزن چربی گیر دارای سیفونی است که حتی المقدور مانع خروج چربیها می‌گردد و در مخزن بعدی این عمل تکرار شده است و بدین ترتیب عمل حذف چربی، روغن و مواد معلق از فاضلاب صورت می‌پذیرد. استفاده از چربی گیر برای فاضلابهای حاوی روغن و چربی فراوان ضروری است.

منبع: سایت بهداشت محیط ایران