تولید مواد لوله بازکن فقط با رنگ تیره

تولید مواد لوله بازکن فقط با رنگ تیره

سه شرکت بزرگ تولید کننده لوله بازکن شیمیایی و محصولات اسیدی شیمیایی لوله بازکنی به سازمان غذا و دارو متعهد شدند تا از ابتدای سال آینده کلیه محصولات تولیدی خود را با رنگ مشکی و خاکستری عرضه کنند.

سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان علاوه بر اینکه الزام استفاده از درِ دارای قفل کودک در محصولات خود اجرا شد سه شرکت بزرگ تولید کننده محصولات لوله بازکن نیز با ارسال نامه ای به سازمان غذا و دارو متعهد شدند تا از ابتدای سال آینده کلیه محصولات لوله بازکن تولیدی خود را با رنگ مشکی و خاکستری عرضه کنند تا دیگر شاهد حوادث و مسمومیت ای ناشی از مواد لوله بازکنی نباشیم.

در چند ماه گذشته، فضای مجازی با انتشار گزارشهای مستندی، پیگیر وضعیت کودکانی بود که جذب رنگهای جذاب و شاد دبههای لوله بازکن و مایعاتی مانند لوله بازکن شده و به جای آبمیوه آن را خورده بودند.

 هرچند که در این مسیر کودکان بسیاری با مواد لوله بازکنی و اسیدهای لوله بازکن مصموم شدند ولی در نهایت با پیگیری این ماجرا که با همراهی و همکاری انسان دوستانه مرکز طبی کودکان و برخی پزشکان همراه بود، ابتدا وزارت صنعت معدن و تجارت به تولید کنندگان فرصت شش ماهه ای برای اصلاح درب این محصولات داد و در ادامه نیز سازمان غذا و دارو ممنوعیت به کار گیری رنگهای شاد و جذاب در مواد لوله بازکنی، استفاده از قفل کودک و عدم استفاده از اسانسهای خوشبو کننده در مواد اسیدی و قلیایی لوله بازکن را الزامی کرده و به تولید کنندگان محلولهای لوله بازکنی فرصت چند ماهه ای برای اصلاح رنگ تولیدات خود داد.


معاون مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآوردهای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که تمامی کارخانجات تولید کننده مایعات اسیدی و قلیایی لوله بازکنی و محلولهای لوله بازکن، متعهد شدند که از ابتدای سال آینده در تولید خود از رنگهای مشکی و خاکستری استفاده کنند که این اقدام در برخی از شرکتها از اول اسفند سال جاری اجرایی میشود و انشاالله دیگر شاهد مسمومیت کودکان توسط محلولهای لوله بازکن و مواد لوله بازکنی نخواهیم بود.

دکتر اسماعیلی با اشاره به ارسال بخشنامه سازمان غذا و دارو در مورد الزام به استفاده از قفل کودک و تغییر رنگ  قوطیهای مواد لوله بازکن، محلولهای لوله بازکنی و مایعات اسیدی از سوی کارخانجات تولید کننده گفت: در این بخشنامه عدم استفاده از رنگهای شاد و جذاب مانند قرمز، نارنجی و زرد و الزام استفاده از رنگ مشکی و خاکستری مورد تاکید قرار گرفت و فرصتی برای اجرای این کار نیز داده شده بود تا قوطیهای مواد لوله بازکنی به رنگ تیره در آیند.

وی با بیان اینکه محلولهای لوله بازکن و مواد اسیدی لوله بازکنی مشمول اخذ پروانه ساخت از این اداره نیستند گفت: به رغم این موضوع در راستای پیگیری موضوع با اعضای انجمن شویندگان جلسان زیادی برگزار شد. تولید گنندگان این محصولات اعتقاد داشتند که این محصولات (محلولهای لوله بازکنی و مواد لوله بازکن) در کشورهای دیگر نیز در رنگهای شاد عرضه میشود ولی دارای قفل کودک است که ما این قفل را بر روی محصولاتمان خواهیم گذاشت.

 
معاون مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: اصلاح در بطری مواد لوله بازکنی به تنهایی مورد قبول سازمان غذا و دارو قرار نگرفت و الزام به تغییر رنگ بطری به تولید کنندگان اعلام شد و در نهایت در جلسه ای که با حضور مدیر عاملهای سه شرکت بزرگ تولید کننده (تولید کننده مواد اسیدی لوله بازکنی و محلولهای لوله بازکن) برگزار شد همگی آنها ملزم شدند که تاریخی را برای اصلاح رنگ محصول و درب دارای قفل کودک اعلام کنند.

وی ادامه داد: در نهایت سه شرکت فوق طی نامه ای با امضاء مدیر عامل و مسئول فنی خود اعلام کردند که از ابتدای سال ۹۵
 در تولیدات خود از رنگ خاکستری استفاده خواهند کرد. همچنین الزام برای استفاده از قفل کودک در تمامی محصولات اسیدی لوله بازکنی از امسال اجرایی شده است.


پیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرصت شش ماهه ای برای تجهیز این گالنها (گالنهای محلول لوله بازکنی و مواد اسیدی لوله بازکن) به قفل کودک داده بود ولی اشاره ای به رنگهای شاد بسته بندیها نداشت.  در این زمینه هم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو وارد عمل شد و تولید کنندگان مواد لوله  بازکنی را ملزم به تغییر رنگ این محصولات شدند.

ما ضمن قدردانی از مسوولانی که در این باره احساس مسوولیت کردند به والدین نیز توصیه میکند تا محلولهای لوله بازکنی و مواد اسیدی لوله بازکن را تا حد امکان از دسترس کودکان خارج کنند. زیرا مسومیت با اینگونه موارد شیمایی عوارض جبران ناپذیری برای کودکان خواهد داشت و لذا مسئولیت والدین در مراقبت از کودکان خود امری اجتناب ناپذیر است.

 

منبع: عصر ایران