عدم وجود دستگاه های مدرن در تصفیه فاضلاب اصفهان

عدم وجود دستگاه های مدرن در تصفیه فاضلاب اصفهان

آقای اسفندیار امینی گفت: موضوع عدم تصفیه پسابهای فاضلاب در استان اصفهان به طور کامل تنها به بی همتی مسئولان بر میگردد.

 

وی با بیان اینکه عدم وجود دستگاههای مدرن و به‎روز برای تصفیه کامل پساب فاضلاب یک توجیه است، ادامه داد: هر بار که مسئله تصفیه کامل پساب فاضلاب اصفهان در جلسات متعدد با حضور مسئولان مختلف مطرح میشود تنها عدم وجود بودجه را دلیل عدم اجرای این طرح عنوان میکنند.

 

مدیر مسئول کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان اعلام کرد: این در حالی است که برخی مسئولان به منظور توجیه بی‎توجهی و کمکاری خود در این راستا، تصفیه پساب فاضلاب استان را با سایر استانها مقایسه کرده و با کیفیتتر بودن پساب فاضلاب در استان را دلیل موفقیت خود میدانند.

 

وی اضافه کرد: نمیتوان این موضوع را منکر شد که پساب فاضلاب در اصفهان بهتر از سایر استانها تصفیه میشود اما به با توجه اینکه استان اصفهان یک استان بزرگ است و در تنش آبی قرار دارد و پساب هم از منابع آبی خوب محسوب میشود بنابراین تصفیه کامل آن برای این استان امری بسیار ضروری است.

 

ایشان گفت: در صورت به انجام رسیدن این موضوع، دیگر خیال شهروندان از بابت تخلیه چاه و عملیات‎های چاه راحت خواهد بود و دیگر نیاز چندانی به شرکت‎های تخلیه چاه و تانکرهای تخلیه چاه نخواهیم داشت.

 

امینی اعلام کرد: کشور ما در تصفیه کامل پساب فاضلاب بسیار عقب است و لازم است که اصفهان که در فلات مرکزی کشور قرار دارد سرمایه گذاری جدیتری برای تکمیل تصفیهخانهها، جمع آوری پسابها و برگرداندن آن به چرخه آب انجام دهند.

 

مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر پروژههای بسیاری در استان وجود دارد که ضرورتی برای اجرای آنها نیست و سرمایههای گزافی هم میطلبد اما با این وجود اجرایی میشود و این در حالی است که پروژه تصفیه کامل پساب فاضلاب که سرمایه بسیاری را نمیطلبد و زمان بر نیز نیست، اجرایی نمیشود.

 

وی دلیل این بیهمتی مسئولان در تصفیه کامل پساب فاضلاب استان اصفهان را جدی نگرفتن مسئله آب در استان مطرح کرد و اعلام داشت: توضیحاتی که هربار در خصوص این بی‎توجهی و کمکاری از سوی مسئولان ارائه میشود ما را مجاب نکرده و بیشتر یک توجیه بوده است.

 

منبع: خبرگزاری دانشجو