رهاسازی میلیاردی فاضلاب در کشور

رهاسازی میلیاردی فاضلاب در کشور

ستار محمودی گفت: سالیانه ۲۹ میلیارد مترمکعب فاضلاب در کشور تولید و فقط ۱.۵ میلیارد مترمکعب آن تصفیه می‌شود که این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۵ میلیارد مترمکعب افزایش یابد. این فاضلاب تصفیه شده تشکیل شده است از فاضلاب ورودی از طریق شبکه فاضلاب (بدون تخلیه چاه) و فاضلاب تخلیه شده توسط تانکر های تخلیه چاه که در نهایت به تصفیه خانه های فاضلاب انتقال داده شده است.

 

قائم مقام وزیر نیرو اظهارداشت: با تصفیه فاضلاب براساس نیاز بخش‌های مختلف و با رعایت استانداردها محیط زیستی میتوان آب را چند استفاده و نیاز آبی کشور را از جمله در صنایع برطرف کرد. وی ۲ میلیارد مترمکعب فاضلاب تولیدی کشور را مربوط به بخش خانگی در کشور دانست و تصریح کرد: محیط زیست و فضای سبز شهری نیز از محلهایی است که میتوان نیاز آبی آنها را با بازچرخانی فاضلاب برطرف کرد.

 

محمودی ادامه داد: بیش از ۲ میلیارد مترمکعب آب شیرین در بخش صنایع مصرف میشود که ۴۰۰ میلیون مترمکعب آن سهم خنک کردن نیروگاههای برق است.

 

وی با بیان اینکه میتوان با بکارگیری راهکارهای مناسب مصرف این حجم آب را کاهش داد افزود: استفاده از پساب در یکی از برجهای تولید برق نیروگاه برق همدان سبب کاهش ۵۵ درصدی مصرف آب قابل شرب برداشتی از سفرههای آب زیرزمینی در این بخش شده است.

 

این مقام مسئول در وزارت نیرو، استفاده از پساب در دیگر نیروگاههای کشور را امکان پذیر و کمک کننده به منابع آبی دانست و تصریح کرد: با سرمایه گذاری بیشتر و فراهم سازی شرایط میتوان به جای آب شیرین از پساب استفاده کرد.

وی افزود: چاه های فاضلاب پس از مدتی نیازمند تخلیه چاه می باشند. مالکین ساختمان ها و منازل فاقد شبکه فاضلاب هر سال باید وضعیت چاه فاضلاب ساختمان را بررسی کرده و در صورت نیاز چاه به تخلیه چاه و یا لایروبی، اقدامات لازم را انجام داده و عمل تخلیه چاه را توسط شرکت های تخلیه چاه معتبر و زیر نظر سازمان های مربوطه انجام دهند. با انجام به موقع تخلیه چاه و حمل فاضلاب تخلیه شده توسط تانکر تخلیه چاه به تصفیه خانه فاضلاب، امکان بازیافت فاضلاب تخلیه چاه وجود دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو