تخلیه فاضلاب چاه در جنگل آبطویل

تخلیه فاضلاب چاه در جنگل آبطویل

در این حادثه یکی از شرکت‎های تخلیه چاه اقدام به تخلیه فاضلاب خود در جنگل نموده است.

 

چندی پیش تعضی از اهالی آبطویل اطلاع دادند که بوی متعفن و آزاردهنده‎ای در اطراف آبطویل استشمام می‎شود و عوامل بازرسی آن را تخلیه فاضلاب تخلیه چاه در حاشیه 150 متری جنگل شرقی آبطویل می دانستند.

 

پس از دریافت خبر و بعد از بررسی وضعیت، مشخص شد استشمام بوی تعفن در اطراف آبطویل ناشی از تخلیه فاضلاب انسانی تخلیه چاه توسط تانکر تخلیه چاه یکی از شرکت‎های تخلیه چاه فاضلاب در اطراف جنگل آبطویل بوده است.

 

جناب آقای مهندس منصوریان پس از گذشت دو هفته از این ماجرا خبری نداشت و این را هم گفت که قرق‎بان ما چنین گزارشی را به ما منعکس نکرده است  و قول داد پس از یک روز گزارش پیگیری را به این پایگاه ارسال نماید.

 

وقتی پای مسئولیت  و  مسئولیت‎پذیری به میدان  می آید  مسئولین اذعان  دارند که اشرافیت کامل دارند. مسئولان و محیط‎بانان منابع طبیعی! هنگامی که در مصاحبه‎ها و آمارها حرف از جنگل‎کاری بیش از ۳۰ هکتار اراضی درختکاری شده می‎دهید می‎بایست فکر قرق‎بان مسئولیت‎پذیری هم باشید.

 

امکان  دار  هنگام تخلیه چنین فاضلابی (فاضلاب تخلیه چاه) قرق‎بان مطلع نشده باشد ولی روز بعد و یا روزهای بعد اگر ایشان کار خود را به درستی انجام می‎داد مردم در آرامش کامل بسر می بردند و مسئولین هم به موقع مطلع می شدند.

 

منیع: پایگاه اطلاع رسانی آبطویل