آب‌گرفتگی ایستگاه مترو قلهک

آب‌گرفتگی ایستگاه مترو قلهک

در پی آب‌گرفتگی ایستگاه مترو منطقه قلهک که به دلیل تخریب زه‌کشی رواناب‌های آن منطقه رخ داده‌است، نیروهای امدادی آبفای استان تهران برای رفع این مشکل در محل حادثه حاضر شده‌اند.

 

آقای علی‌اکبر ملکوتی معاون بهره‌برداری آبفای منطقه یک تهران در این باره گفت: آب مربوط به چند رشته قنات منطقه به درون این زه‌کشی هدایت شده بود که پس از مدتی به علت حجم بالای رواناب‌ها این زه‌کشی تخریب شد و رواناب‌ها وارد ایستگاه مترو شده است.

 

ایشان با تاکید بر این‌که آبفا در وقوع این حادثه هیچ دخالت و مسئولیتی ندارد ادامه داد: به‌رغم این‌که شرکت آبفای استان تهران در این باره هیچ مسئولیتی ندارد، اما نیروهای امدادی ما برای کمک به نیروهای شرکت بهره‌برداری مترو وارد عمل شده‌اند.

 

به گفته شاهدان حادثه، ورود آب به درون مترو از روزهای قبل مشاهده شده‌بود و در چند روز اخیر بر حجم آب ورودی افزوده شده است.

 

طی این حادثه هیچ آسیبی به تاسیسات آب‌رسانی آبفای استان تهران وارد نشده استپس از حل مشکل ورود آب، آب‎های موجود در ایستگاه مترو به وسیله پمپ‎های مکنده و پمپ‎های تخلیه چاه به بیرون از ایستگاه مترو تخلیه شد.

 

منبع: شرکت آب و فاضلاب استان تهران