جسد مرد بی‌خانمان در تانکر آب کشف شد

جسد مرد بی‌خانمان در تانکر آب کشف شد

با بررسی‌های گروه تجسس پلیس جسد مرد میانسالی در جاده بولاماج خوی در داخل تانکر آب کشف شد. جسد این مرد در حالی در تانکر آب کشف شد که چند روز از مرگ وی گذشته بوده است. گفتنی است این مرد از تانکر آب به عنوان سرپناه استفاده می‌کرده است.

در بازرسی از یک تانکر آب بلا استفاده در کنار جاده بولاماج شهرستان خوی، جسد یک مرد میانسال در درون تانکر آب کشف شد. این مرد تانکر آب را به عنوان سرپناه خود انتخاب کرده بود اما این تانکر آب محل مرگ او شد.

گفته می‌شود این مرد از تانکر آب به عنوان محل اتراق استفاده می‌کرد و در هنگام کشف جسد درون تانکر آب، مدت‌ها از مرگ این مرد بی‌خانمان می‌گذشت. تحقیق برای کشف علت فوت این مرد میانسال و یافتن خانواده وی همچنان ادامه دارد.

رئیش گروه بازرسی تانکر آب گفت: هنگامی که به تانکر آب رسیدیم چند روزی از مرگ این مرد می‌گذشت. ممکن است تانکر آب علت مرگ او بوده باشد و یا کسی او را به داخل تانکر آب انداخته باشد.

منبع: خبرگزاری فارس