سیستم چاه جذبی فاضلاب در روستا جواب می‌دهد

سیستم چاه جذبی فاضلاب در روستا جواب می‌دهد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان گفت: سیستم چاه جذبی فاضلاب در روستا جواب می‌دهد.

مهندس علیرضا کاکاوند اظهار کرد: در جوامع روستایی خیلی از کشورها چاه جذبی برای دفع فاضلاب پیشنهاد شده و این چاه جذبی تا شعاعی حفر می‌شود که وارد سفره‌های آب زیرزمینی نشود. یعنی با این وجود چاه جذبی مشکلی برای آبها ندارد و امکان حفر چاه جذبی وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: باید در روستاها به سمت چاه جذبی برویم چراکه این سیستم برای دفن فاضلاب جوابگوست. استفاده از چاه جذبی در روستاها بسیار مناسب بوده و با استفاده از چاه جذبی فاضلاب به راحتی میتوان فاضلاب را در چاه جذبی دفع کرد.

کاکاوند بیان کرد: در دشت دورود سطح تراز آب زیرزمینی بالاست و در چنین مناطقی نمی‌شود چاه جذبی حفر کرد و باید فاضلاب را جمع‌آوری کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با بیان اینکه هیچ مشکل زیست محیطی در روستاها نداریم، اظهار کرد: مطلوبیت میکروبی آب در استان 96 درصد است و این در حالیست که استاندارد آن 90 درصد و بالاتر از آن عالی است.

ایشان گفت: استفاده از چاه جذبی در شهر و روستا مناسب است و اگر شبکه فاضلاب وجود نداشته باشد میتوان از چاه جذبی استفاده کرد. چاه جذبی روشی مناسب برای دفع فاضلاب در مکانهای فاقد شبکه فاضلاب است.

منبع: ایسنا