تخریب و خاکبرداری

تخریب و خاکبرداری

یکی از سخت ترین و پر زحمت ترین کارها، کارهای ساختمانی است. ساخت ساختمان، تخریب ساختمان، خاک برداری و گود برداری از جمله این کارها هستند. این نوع کارها علاوه بر مشقتی که دارند، نیازمند تجهیزات و وسایل مورد نیاز این کار است که بدون این وسایل امکان انجام کار وجود ندارد. بنابراین انجام این نوع مشاغل از عهده هر فردی بر نمی آید.

استفاده از ابزار و تجهیزات تخریب و خاک برداری نیز نیازمند تخصص و تجربه است که بدون وجود این دو امکان کار با این وسایل وجود نخواهد داشت. بسیار مشاهده کرده اید که هنگام گود برداری، ساختمان های مجاور دچار ترک خوردگی و یا حتی ریزش شده اند. علت این قبیل اتفاقات عدم تجربه و دقت در کار و نداشتن تخصص می باشد.

ما با استفاده از تجهیزات و ابزار های تخریب و خاک برداری و همچنین با در دست داشتن نیرو های زبده کلیه این کار ها را انجام می دهیم. عملیات تخریب ساختمان با ابزار و ماشین آلات تخریب و با استفاده از نیروهای انسانی ماهر و با تجربه با حفظ کلیه موارد ایمنی و حفاظتی و خاکبرداری و گود برداری و حمل نخاله های ساختمانی به خارج از شهر.