آشنایی با کول گذاری چاه

آشنایی با کول گذاری چاه

با وجود چاههای قدیمی، کهنه و ریزشی عملیات کول گذاری رونق می یابد. در حالی که چاههای فاضلاب فراوانی وجود دارند که کهنه شده و در حال ریزش هستند، شرکتهای تخلیه چاه فراوانی نیز وجود دارند که به امر نوسازی و ترمیم چاه های کهنه و ریزشی از طریق کول گذاری می پردازند. کول گذاری چاه فاضلاب باعث زنده شدن آن و جلوگیری از ریزش آن می شود. با کول گذاری چاه می توان چاه کهنه را به چاه نو تبدیل کرد.

 

کول چاه چیست؟

کول چاه به استوانه های سیمانی گفته می شود که در اندازه های مختلف وجود دارد و از آن برای مستحکم سازی چاه ها و تونل های حفر شده استفاده می شود. کول مانند ستون عمل می کند. با قرار دادن آن درون چاه بار دیواره چاه را تحمل می کند و از ریزش و تخریب آن جلوگیری به عمل می آورد. البته کول کاربردهای دیگری نیز دارد. یکی از کاربردهای آن در ساخت قنات است. تونلهای قنات را با استفاده از کول مستحکم می کنند.

 

کول گذاری به چه معناست؟

کول گذاری یکی از تخصصهای شرکتهای تخلیه چاه است که درآن با استفاده از کولهای سیمانی برای چاه ستون درست می کنند و از ریزش آن جلوگیری می کنند. عملیات کول گذاری جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و تخریب آن صورت می گیرید. با کول گذاری چاه می توان جلوی ریزش چاه را گرفت و آن را نو سازی کرد.

 

علت انجام عملیات کول گذاری چیست؟

بسیاری از ساختمانهای قدیمی وجود دارند که عمر چاه آنها بیش از سی سال است. این چاه ها هر لحظه امکان ریزش دارند. چاه های قدیمی، کهنه و ریزشی را باید ترمیم کرده و به چاه نو تبدیل کرد. البته اگر امکان آن وجود داشته باشد. اگر چاه مقدار کمی از میله خود را از دست داده باشد، می توان آن را ترمیم کرده و کول گذاری کرد. اما اگر قسمت زیادی از آن ریزش کرده و تخریب شده باشد دیگر این امکان وجود ندارد و باید چاه را پر کرده و چاه جدیدی حفر کرد. چاه هایی که امکان ترمیم و نوسازی را دارند باید کول گذاری شوند. کول گذاری چاه راه درمان چاه و کاهش خطر ریزش چاه است. شرکتهای تخلیه چاه و متولیات امر چاه با کول گذاری چاههای کهنه و قدیمی از ریزش آنها جلوگیری می کنند. به این ترتیب است که چاههای کهنه و ریزشی به چاه نو تبدیل می شوند. 

 

روش اجرای کول گذاری چگونه است؟

روش اجرای کول گذاری به این صورت است که دهانه چاه را باز می کنند و به ترتیب کولهای چاه را درون آن قرار می دهند. این کار تا بالای چاه انجام می دهند و پس از آن چاه دارای یکی میله بتونی و مستحکم است. با این کار چاه در برابر ریزش مستحکم می شود. در واقع کول گذاری به مانند ساخت ستون برای چاه است. با ستون سازی برای چاه استحکام آن را افزایش می دهیم. 

 

کول گذاری و شرکتهای تخلیه چاه

یکی از متولیات عملیات کول گذاری شرکتهای تخلیه چاه هستند. البته شرکتهای دیگری که در زمینه چاه فعالیت می کنند نیز عملیات کول گذاری را انجام می دهند اما مهمترین متولی کول گذاری شرکتهای تخلیه چاه هستند. یکی از مهمترین خدمات شرکتهای تخلیه چاه کول گذاری چاه است. کول گذاری چاه جزء اصلی ترین خدمات شرکتهای تخلیه چاه به شمار می رود. شرکتهای تخلیه چاه بعد از حفر چاه و یا جهت مستحکم سازی چاه از روش کول گذاری استفاده می کنند. بسیاری فکر می کنند کول گذاری چاه و نوسازی چاه کار ساده ای می باشد اما باید به این نکته توجه کرد که این کار به آن سادگی هم فکر می کنند نیست. کول گذاری چاه امری تخصصی و تجربی است. باید در این کار تجربه و تخصص داشت تا بتوان آن را انجام داد. بسیاری از شرکتهای تخلیه چاه وجود دارند که این تخصص را ندارند و این کار را نیز انجام نمی دهند. البته بسیاری نیز وجود دارند که این تخصص را ندارند ولی کار  را انجام می دهند. کار شرکتهای تخلیه چاه که تخصص کول گذاری و ترمیم چاه را ندارند بسیار اشتباه است. در صورتی که آنها کار را به درستی انجام ندهند ممکن است پس از مدتی باعث ریزش چاه شده و جان ساکنین را به خطر بی اندازد.