تاثیر لایروبی چاه در کارایی آن

تاثیر لایروبی چاه در کارایی آن

شاید شما هم عبارت «لایروبی چاه» را شنیده باشید و این سوال برایتان پیش آمده باشد که لایروبی چاه چیست؟ چگونه چاه را لایروبی می کنند؟ چه کسانی اقدام به لایروبی چاه می کنند؟ و آیا لایروبی چاه تاثیری در کارکرد آن دارد؟ همه این سوالها دارای جواب هستند. لایروبی چاه یکی از عملیاتهای مرتبط با چاه است که در آن چاه فاضلاب را پاکسازی و لایروبی می کنند.

لایروبی چاه امری رایج در زمینه امور چاه است. بسیاری از چاهها دچار مشکل می شوند و با لایروبی آنها مشکل حل می شود. لایروبی چاه باید در زمان مناسب انجام شود. اگر چاه فاضلاب علیرغم تخلیه چاه به سرعت پر می شود ممکن است نیاز به لایروبی داشته باشد.

 

لایروبی چاه چیست؟

لایروبی چاه یکی از عملیاتهای مخصوص چاه است که در آن بخشهای مختلف چاه را پاکسازی کرده و اقدام به لایروبی آن می کنند. لایروبی چاه به مانند زنده کردن چاه می باشد. لایه ها فاضلاب در طول سالیان سال به دیوارهها و کف چاه چسبیده اند و بر روی آن لایه های ضخیم ایجاد کرده اند. این لایه ها باعث جلوگیری از جذب آب می شود و جلوی فعالیت چاه را می گیرد. در واقع این لایه های ضائد نفس چاه را می گیرند. برای کارکرد بهتر چاه باید این لایه ها از بین بروند. لایروبی چاه عبارت است از جداسازی لایه های ضائد از دیواره و کف چاه.

 

لایروبی چاه چگونه انجام می شود؟

روش کار به این صورت است که پس از تخلیه کامل چاه کارگر لایروب وارد چاه می شود و اقدام به تراشیدن لایه های اضافی دیواره چاه می کند. کارگر این کار را تا تمام شدن لایه های اضافی انجامی می دهد. زمانی لایه های اضافی و ضائد تمام می شوند که لایه خاک در دیواره چاه نمایان شود. این کار به سرعت انجام می شود. کارگر لایروب به دلیل تجربه و سرعت عمل در انجام کار به سرعت کار لایروبی را به پایان خواهد رساند. برای تراشیدن لایه های اضافی هم می توان از ابزار دستی یا ابزار مکانیکی استفاده کرد. اگر امکان استفاده از ابزار مکانیکی وجود داشته باشد می توان به راحتی و با سرعت تمام لایه های اضافی را تراشید و چاه را نوسازی کرد.

 

لایروبی چاه چه مزایایی دارد؟

همانطور که گفته شد لایه های ضائد نفس چاه را می گیرند و چاه را خفه می کنند. مزیت اصلی لایروبی چاه زنده کردن چاه است. با لایروبی، چاه فاضلاب می توان دوباره نفس بکش و فاضلاب را به خوبی جذب کند. دیگر مزیت لایروبی چاه ایجاد کارایی مناسب برای چاه است. با وجود لایه های اضافی در دیواره چاه، کارکرد مناسب از چاه سلب شده بود و چاه نمی توانست به خوبی کار کند. اما با لایروبی چاه دیگر این حالت وجود ندارد. پس از لایروبی چاه به راحتی کار خود را انجام می دهد و آب و فاضلاب را جذب می کند. معنی واقعی زنده شدن چاه نیز برگرفته از همین موضوع است. ما با لایروبی چاه آن را زنده می کنیم. لایروبی می توان فواید دیگری نیز داشته باشد. فوایدی مانند جلوگیری از پرشدن سریع چاه، جلوگیری از ریزش ساختمان، جلوگیری از ایجاد نم در کف ساختمان و فواید دیگر که هر یک تاثیر بسزایی در ساختمان دارند.

 

تاثیر لایروبی چاه در کارکرد آن چیست؟

لایروبی چاه تاثیر زیادی بر عملکرد آن دارد. چاه پس از لایروبی به مانند چاهی نو کار می کند. لایروبی چاه مانند این است که چاه را از نو حفر کرده باشند. علت اصلی لایروبی چاه افزایش کاریی آن است. با وجود لایه های اضافی در سطوح چاه، کارکرد آن با مشکل مواجه می شود. با لایروبی آن و از بین بردن لایه های اضافی روی سطوح آن این مشکل از بین خواهد رفت و چاه دوباره کارکرد سابق خود را خواهد داشت. لایروبی چاه تاثیر زیادی در کارکرد و عملکرد چاه دارد. با یک بار لایروبی چاه می توان از چند بار تخلیه چاه جلوگیری کرد. لایروبی چاه باعث کاهش دوره های تخلیه چاه می شود. حتی تا چندید سال از پر شدن چاه و نیاز به تخلیه چاه جلوگیری می کند.

 

متولیات لایروبی چاه چه کسانی هستند؟

متولی اصلی لایروبی چاه بر دوش شرکتهای تخلیه چاه است. این شرکتها خدمات مختلف مرتبط با چاه را انجام می دهند. یکی از خدمات اصلی شرکتهای تخلیه چاه، لایروبی چاه و ترمیم آن است. این شرکتها با دردست داشتن نیروهای مجرب و تجهیزات مناسب جهت این کار به راحتی اقدام به لایروبی چاه می نمایند. بسیاری از شرکتهای تخلیه چاه در حال فعالیت هستند که عملیات لایروبی چاه را انجام می دهند. برخی از شرکتها لایروبی چاه را بصورت دستی انجام می دهند و برخی دیگر این کار را به صورت نیمه مکانیکی انجام می دهند. یعنی کارگر تخلیه چاه از ابرازهای مکانیکی برای این کار استفاده می کند.