حفر انواع چاههای فاضلاب

حفر انواع چاههای فاضلاب

چاه فاضلاب از جمله پرکاربرد ترین چاههای مورد استفاده انسان می باشد که امروزه در شهرهای ما به وفور وجود دارد. چاه فاضلاب محل دفع فاضلاب ساختمان است که باید متناسب با نیاز ساختمان حفر شود. عمق چاه فاضلاب یکی از مهمترین مولفه های چاه فاضلاب به شمار می رود و تاثیر زیادی در پرشدن چاه دارد. 

 

حفر چاه فاضلاب

چاه فاضلاب دستی است به این معنی که توسط انسان و به وسیله دست حفر می شود. علتش هم این است که چاه فاضلاب عمق زیادی ندارد و پس حفر آن باید در انتهای آن انباره حفر شود که این کار با دستگاه امکان پذیر نمی باشد. مغنی ها و حفارهای چاه فاضلاب پس از حفر چاه در انتهای آن گودالی ایجاد می کنند که به آن انباره چاه گفته می شود. ما به عنوان یکی از برترین شرکتهای حفر چاه فاضلاب از بهترین نیروهای حفار و مقنی چاه استفاده می کنیم و عملیات حفر چاه را در کمترین زمان به پایان می رسانیم. حفر چاه فاضلاب با عمق لازم، حفر چاه ارت ساختمان، حفر چاه و انباره آن، پیدا کردن محل مناسب برای حفر چاه، بررسی کیفیت و جنس زمین جهت حفر چاه، تخمین عمق و حجم انباره مورد نیاز جهت حفر چاه.

 

تخلیه چاه فاضلاب

چاه فاضلاب پس از مدتی پر می شود و باید تخلیه شود. جهت تخلیه چاه باید از شرکتهای تخلیه چاه کمک گرفت. شرکتهای تخلیه چاه بسیاری در تهران وجود دارند که عملیات تخلیه چاه را به سرعت انجام می دهند. ما با استفاده از بهترین دستگاههای تخلیه چاه و مجرب ترین نیروهای کاری عملیات تخلیه چاه را به سرعت و در هر زمان از شبانه روزی به صورت تضمینی انجام می دهیم. ما کار خود را با تضمین به مشتری تحویل می دهیم. تخلیه چاه مکانیزه با استفاده از مکنده قدرتمند و تانکرهای حمل فاضلاب را از ما بخواهید. تخلیه چاه با تانکرهای مخصوص، استفاده از پمپ ساکشن جهت تخلیه فضولات، لایروبی و پاکسازی چاه، استفاده از نیرو مجرب جهت انجام بهتر کار.

 

انواع چاه فاضلاب

چاه فاضلاب را می توان به دو نوع جذبی و سپتیک تقسیم کرد. چاه فاضلاب جذبی چاهی است که فاضلاب موجود درون آن به زمین نفوذ کرده و جذب زمین می شود. در واقع چاه فاضلاب را جذب می کند. چاه سپتیک چاهی است که فاضلاب را جذب نمی کند و آن را درون خود نگه می دارد. چاه سپتیک را باید پس از مدتی خالی کرد. حفر چاه سپتیک، پاکسازی و لایروبی چاه سپتیک و سپتیک تانک، تخلیه چاه سپتیک، پیاده سازی کامل سپتیک.