علت تبدیل چاه کهنه به چاه نو چیست؟

علت تبدیل چاه کهنه به چاه نو چیست؟

یکی از مهمترین فعالیتهای شرکتهای لوله بازکنی و تخلیه چاه، تبدیل چاه کهنه به نو است. تبدیل چاه کهنه به چاه نو یا همان تعمیر و ترمیم چاه به این صورت است که کارگران متخصص به داخل چاه می روند و قسمتهای آسیب دیده چاه را ترمیم می کنند. قسمتهای از بین رفته را هم بازسازی می کنند. بعد از انجام این کار چاه کهنه مانند چاه نو خواهد بود. این یکی از کارهای شرکتهای تخلیه چاه است. کارهای مختلفی مانند ترمیم چاه، تعمیر چاه، جلوگیری از ریزش چاه، تعمیر چاه ریزشی، کول گذاری چاه، دورچینی چاه، طوقه گذاری چاه، بلوک گذاری انباره چاه و نو سازی چاه از جمله خدمات مهم هر شرکت تخلیه چاه به شمار می رود. شرکتهای تخلیه چاه اقدامات فراوانی مرتبط با چاه فاضلاب انجام می دهند. هر یک از این فعالیتها به نحوی در زندگی روزمره ما تاثیر گذار است. شرکتهای تخلیه چاه با نوسازی چاه فاضلاب و تعمیر آن زندگی ما را بیمه می کنند. 

در گذشته استفاده از چاه فاضلاب رونق فراوانی داشته است و اکثر ساختمانها برای دفع فاضلاب از چاه استفاده می کردند. با گذشت زمان عمر این چاه های فاضلاب بیشتر شد و روز به روز نیز بیشتر می شود. با افزایش عمر چاه احتمال ریزش چاه، تخریب چاه، نشست اطراف چاه وجود دارد. پس باید فکری به حال چاههای قدیمی فاضلاب کرد. یکی از کارهایی که می توان برای چاههای فاضلاب قدیمی انجام داد، تعمیر و ترمیم آن است. همان عنوانی که شرکتهای تخلیه چاه از آن استفاده می کنند. «تبدیل چاه کهنه به چاه نو» یا «تبدیل چاه قدیمی به چاه جدید» که هر دو یک مفهوم دارند. 

 

اهمیت تبدیل چاه کهنه و ریزشی به چاه نو

چاههای قدیمی و کهنه را باید به چاه نو و جدید تبدیل کرد. چاههای قدیمی و کهنه استعداد ریزش و تخریب را دارند و ممکن است هر لحظه ریزش پیدا کنند. یکی از کارهای شرکتهای تخلیه چاه تبدیل چاه کهنه به نو است. یعنی قسمتهای آسیب دیده چاههای کهنه را تعمیر کرده و اقدام لازم را انجام می دهند. با تعمیر چاه و تبدیل چاه کهنه به نو دیگر نگرانی در مورد ریزش چاه نداشته باشید. به خاطر این که احتمال ریزش چاه کهنه بسیار زیاد است، باید به سرعت اقدام به تعمیر و ترمیم آن نمود. 

لزوم تبدیل چاه کهنه به نو دراین است که با تعمیر چاه کهنه دیگر خیال شما راحت خواهد بود که چاه فاضلابتان ریزش نخواهد کرد. اما در مورد چاه کهنه به این صورت نیست. چاه کهنه بسیار استعداد ریزش دارد. این هنر شرکتهای تخلیه چاه است که می تواند چاه کهنه و چاه ریزشی را به چاه نو تبدیل کنند و احتمال ریزش آن را به حداقل برسانند. در واقع این یکی از هنرهای شرکتهای تخلیه چاه است. شرکتهای تخلیه چاه هنرهای فراوانی دارند. هنرهایی از قبیل تخلیه چاه، حفر چاه، لایروبی چاه، ترمیم چاه و بسیاری از کارهای مرتبط با چاه فاضلاب.

 

تعمیر چاه فاضلاب ساختمانهای قدیمی

بسیاری از ساختمانهای قدیمی هنوز هم از همان چاه قدیمی استفاده می کنند که این کار خطرناک است. امکان ریزش چاه قدیمی بسیار زیاد است. بهترین کار این است که با یک شرکت تخلیه چاه تماس بگیرند و از آنها درخاست کمک کنند. شرکتهای تخلیه چاه با حضور در ساختمان شما و بررسی وضعیت چاه فاضلاب اقدام متناسب را انجام خواهند داد. اگر چاه فاضلاب امکان تعمیر و ترمیم را داشته باشد، آنها اقدام به تبدیل چاه می کنند و اگر این امکان وجود نداشته باشد چاهی نو برای ساختمان حفر می کنند. کار را به آنها بسپارید. آنها اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

تعمیر و ترمیم چاه فاضلاب از جمله کارهای رایج در شرکتهای تخلیه چاه به شمار می رود. بسیاری از ساختمانهای قدیمی هستند که می خواهد چاه فاضلاب جدید حفر کنند اما با تخصص شرکتهای تخلیه چاه دیگر نیازی به حفر چاه جدید ندارند و با ترمیم و نوسازی چاه کهنه مشکلشان رفع خواهد شد. با کمترین هزینه و زمان به نتیجه خواهید رسید.