عوامل موثر در پر شدن و تخلیه چاه

عوامل موثر در پر شدن و تخلیه چاه

چاه‎های فاضلاب یکی از روش‎های سنتی دفع فاضلاب است که البته در حال حاضر نیز از آن استفاده می‎شود. چاه فاضلاب نیاز به تخلیه چاه دارد. مبنای کار چاه فاضلاب بر اساس جذب است. یعنی پس از ورود آب و فاضلاب به آن پس از مدتی درون جذب خاک می‎شوند. اما اگر این کار انجام نشود چاه وظیفه خود را به خوبی انجام نخواهد داد و پس از مدتی پر شده و نیاز به تخلیه چاه خواهد داشت. عواملی وجود دارند که باعث برهم زدن شرایط چاه شده و از جذب فاضلاب جلوگیری می‎کند. بدیهی است که در صورت عدم جذب فاضلاب توسط چاه، پس از مدتی باید اقدام به تخلیه چاه نمود. برخی از این عوامل که باعث پرشدن چاه و تخلیه چاه میشوند به صورت زیر است.

تاثیر «جنس زمین» در تخلیه چاه

جنس زمین در روند جذب فاضلاب و تخلیه چاه نقش مهمی دارد. اگر جنس زمین مناسب باشد به خوبی فاضلاب را جذب می‎کند و دیگر نیازی به تخلیه چاه وجود نخواهد داشت. اما اگر جنس زمین مناسب نباشد پس از مدتی چاه پر می‎شود و باید آن را تخلیه کرد. اگر جنس زمین و خاک جاذب آب باشد(مانند شن و ماسه) برای چاه مناسب است و دیگر نیازی به تخلیه چاه وجود نخواهد داشت. اما اگر جنس زمین جاذب آب نباشد(مانند رس) برای چاه مناسب نیست و پس از مدتی باعث پرشدن چاه و تخلیه چاه می‎شود.

 

تاثیر «مواد زائد فاضلاب» در تخلیه چاه

اگر مواد اضافی و زائد جامد در فاضلاب وجود داشته باشد، در دراز مدت باعث پرشدن چاه شده و نیاز به تخلیه چاه را بوجود می‎آورد. این مواد اضافی بعد از ورود به چاه به دیواره‎ها و کف چسبیده و باعث ایجاد لایه‎ای مقاوم به آب می‎شوند. این لایه اضافی باعث عدم جذب فاضلاب توسط خاک می‎شود. در این حالت فاضلاب درون چاه تجمع کرده و بعد از مدتی چاه پرمی‎شود و نیاز به تخلیه چاه در آن به وجود می‎آید. مشکل چنین چاهی تنها با تخلیه چاه حل نمیشود بلکه باید پس از تخلیه چاه اقدام به لایروبی و کف تراشی چاه نمود.

 

تاثیر «استفاده بیش‎ از حد از چاه» در تخلیه چاه

هر چاهی برای مقدار فاضلاب معینی فضا دارد. اگر بیشتر از آن فاضلاب وارد چاه شود باعث پر شدن چاه شده و نیاز به تخلیه چاه را به وجود می‎آورد. اگر جمعیت ساختمان بیشتر از حد معین باشد، یا فاضلاب تولیدی بیش از حد باشد، چاه به سرعت پر شده و نیاز به تخلیه چاه خواهد داشت.

 

تاثیر «کوچک بودن انباره» در تخلیه چاه 

بخش اصلی چاه که فاضلاب را جذب خود می‎کند، انباره چاه است. این انباره باید متناسب با مقدار فاضلاب ساختمان باشد. اگر حجم انباره کم باشد، چاه پس از مدتی باید تخلیه شود. چنین چاهی به سرعت پرشده و نیاز به تخلیه چاه خواهد داشت.

 

تاثیر «ورود آب باران به چاه» در تخلیه چاه

ورود آب باران به چاه باعث پرشدن چاه و نیاز به تخلیه چاه می‎شود. اگر مقدار آب باران که وارد چاه می‎شود زیاد باشد، پس از مدتی چاه نیاز به تخلیه چاه خواهد داشت. برای حل این مشکل (تخلیه چاه) معمولا در مکان‎های پر باران چاهی مجزا برای آب باران حفر می‎کنند تا نیاز به تخلیه چاه کاهش یابد.

 

برای این که تخلیه چاه خود را مدیریت کنید باید هنگام حفر چاه و همچنین تخلیه چاه با افراد متخصص تخلیه چاه و یا شرکت‎های مجاز تخلیه چاه مشورت کنید. شرکت‎های تخلیه چاه و افراد خبره در تخلیه چاه با آگاهی از موارد فوق و دلایل موثر در تخلیه چاه می‎توانند به شما کمک کنند و تخلیه چاه شما را مدیریت کنند. همچنین در صورت نیاز به تخلیه چاه می‎توانید با یکی از شرکت‎های تخلیه چاه مجاز تماس گرفته و در خواست تخلیه چاه نمایید. شرکتهای تخلیه چاه مجاز باید نکات ایمنی تخلیه چاه را رعایت کنند. استفاده از ابزارهای ایمنی تخلیه چاه، تانکرهای مناسب تخلیه چاه، کارگران باتجربه در تخلیه چاه از جمله ویژگی های شرکت تخلیه چاه مجاز می‎باشد.