پیدا کردن محل چاه فاضلاب

پیدا کردن محل چاه فاضلاب

یکی از نکات مهم استفاده از چاههای فاضلاب رسیدگی به آنهاست؛ چاههای فاضلاب نیازمند رسیدگی و توجه هستند. اگر به این چاههای رسیدگی نشود ممکن است حادثه ساز شوند و یا خسارت مالی به وجود آورند. برای رسیدگی به چاه فاضلاب، تخلیه چاه، لایروبی و کف تراشی چاه، اتصال به شبکه فاضلاب و هر فعالیتی که مربوط به چاه باشد باید محل چاه فاضلاب را پیدا کرد. برای پیدا کردن محل چاه فاضلاب روشهای مختلفی وجود دارد که ما به چند مورد از آنها میپردازیم.

۱- تفاوت موزاییکها

۲- فاصله چاه با اطراف

۳- صدای فاضلاب

۴- کندن کف ساختمان

 

۱- موزاییکهای متفاوت

سازندگان ساختمان برای نشانه گذاری محل چاه از این روش استفاده میکنند؛ به این صورت که بعد از حفر چاه و پوشاندن در آن هنگام فرش کردن کف ساختمان با موزاییک، قسمت روی چاه را با موزاییکهای غیر هم رنگ و متفاوت نسبت به اطراف چاه فرش میکنند. این روش علامت گذاری بسیار مناسبی برای مکان چاه میباشد که سازنده ساختمان باید قبل از اتمام کارهای ساختمان به این نکته توجه کرده باشد. با این حال ساختمانهایی وجود دارند که محل چاه آن با این روش علامت گذاری نشده است. به ناچار باید از روشهای دیگر برای پیدا کردن محل چاه فاضلاب استفاده نمود.

 

۲- فاصله چاه با اطراف

طبق اصول ایمنی حفر چاههای فاضلاب، چاه مورد نظر باید با چاههای دیگر و همچنین دیوارهای اطراف حداقل سه متر فاصله داشته باشد. با استفاده از این اصل میتوان به محل تقریبی چاه فاضلاب در ساختمان پی برد. با این حال این امکان وجود دارد که سازنده ساختمان به این اصول توجهی نداشته و آنها را رعایت نکرده باشد.

 

۳- صدای فاضلاب

هنگام استفاده از آب در حمام، توالت، آشپزخانه و دیگر مکانهای ساختمان، فاضلاب تولید شده از طریق لولههای فاضلاب به داخل چاه فاضلاب هدایت میشوند. فاضلابهای داخل لوله از ارتفاع بالا به داخل چاه ریخته میشوند و این عامل باعث تولید صدا میشود. با استفاده از این نکته میتوان به یافتن محل چاه فاضلاب کمک کرد؛ به این صورت که هنگام استفاده از آب در مکانهای ذکر شده، در حیاط و همچنین پایین ترین طبقه ساختمان گوش خود را به زمین نزدیک کرده و به دنبال صدای فاضلاب در حال ورود به چاه بگردیم.

در استفاده از این روش باید کمی دقیق بود. صدای آب از داخل زمین با بالا میآید و مقدار آن بسیار کم است. پس اگر صداهای اضافی وجود داشته باشد دقت کار را پایین میآورد. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که چاههای کم آب و یا عمیق صدای کمتری دارند. اگر صدای چاه قابل شنیدن نبود میتوان با دنبال کردن صدای فاضلاب جاری داخل لوله به مکان چاه پی برد.

 

۴- کندن کف ساختمان

اگر با هیچ یک از روش محل چاه مشخص نشد، به ناچار باید کف ساختمان را کند تا محل چاه را پیدا کرد. برای شروع میتوان محلهای احتمالی را کند. همچنین میتوان روی لولههای کفشوی را کند و آنها را دنبال کرد تا به محل چاه دسترسی پیدا کرد.

 

برای انجام بهتر و دقیق تر کار با افراد خبره مشورت کنید و از آنها کمک بگیرید.