جلوگیری از بروز حوادث تخلیه چاه

جلوگیری از بروز حوادث تخلیه چاه

اگرچه تخلیه چاه امری مفید و پرکاربرد است اما همین تخلیه چاه باعث ایجاد حوادثی با نام حوادث تخلیه چاه می‎شود. این حوادث تخلیه چاه ممکن است دامن هر شخصی را بگیرد. اشخاصی از قبیل کارگر تخلیه چاه، راننده تانکر تخلیه چاه، عاملان تخلیه چاه و مجریان تخلیه چاه. هر کدام از این اشخاص به نحوی درگیر عملیات تخلیه چاه هستند و در صورت بروز حادثه تخلیه چاه دامن آنها را نیز خواهد گرفت.

 

اما عامل بروز این حوادث تخلیه چاه کیست؟ آیا حوادث تخلیه چاه به خودی خود اتفاق می‎افتند؟ قطعا چنین نیست. حوادث تخلیه چاه به خودی خود روی نمی‎دهند بلکه شخصی باعث ایجان آن است. هر کسی که در عملیات تخلیه چاه نقش دارد در بروز حادثه تخلیه چاه نیز سهیم خواهد بود.

 

حال با این وضعیت چگونه باید از بروز حوادث تخلیه چاه جلوگیری کرد؟ همین افرادی که باعث بروز حادثه تخلیه چاه هستند، می‎توانند از بروز آن نیز جلوگیری کنند. با رعایت نکات ایمنی می‎توان از بروز حوادث تخلیه چاه جلوگیری کرد.

 

حوادث تخلیه چاه حالت‎های مختلفی دارد. در برخی از حوادث تخلیه چاه عامل ایجاد حادثه عاملین تخلیه چاه هستند. در برخی دیگر مالکین عامل حادثه تخلیه چاه هستند. به هر حال عامل تمام حوادث تخلیه چاه انسان است. چه عاملین تخلیه چاه و چه مالکین تخلیه چاه. بنابراین عمده‎ترین حالت‎های حوادث تخلیه چاه به صورت زیر است.

 

حادثه تخلیه چاه بر اثر «مسمومیت با گاز سمی»

چاه فاضلاب حاوی گازهای سمی است که در صورت استنشاق توسط انسان باعث مسمومیت می‎شود. کارگران تخلیه چاه با ورود به چاه و استنشاق این گازها دچار مسمومیت و پس از آن دچار مرگ می‎شوند. علت این نوع از حادثه تخلیه چاه عدم توجه به وجود گازهای سمی درون چاه است.

 

حادثه تخلیه چاه بر اثر «سقوط درون چاه»

با بازکردن درب چاه گازهای درون آن به بیرون از چاه حرکت می‎کنند. اگر فردی از عوامل تخلیه چاه اطراف چاه حضور داشته باشد و این گازها را استنشاق کنند، دچار سرگیجه و بی‎هوشی می‎شود و احتمال سقوط به درون چاه برای او وجود دارد.

 

حادثه تخلیه چاه بر اثر «ریزش چاه»

اگر چاه فاضلاب قدیمی باشد یا دچار سستی شده باشد، با ورود کارگران تخلیه چاه به درون آن و اقدام به تخلیه چاه، احتمال ریزش دیواره‎های آن وجود دارد.

 

در تمام حوادث تخلیه چاه عامل اصلی خود انسان است. عاملین عملیات یا مسئولین تخلیه چاه. با کمی دقت و رعایت نکات ایمنی تخلیه چاه می‎توان از بروز حوادث تخلیه چاه جلوگیری کرد. فقط با کمی دقت می‎توان جلوی حادثه تخلیه چاه را گرفت و با ایمنی کامل تخلیه چاه را به پایان رساند.

 

شرکتهای تخلیه چاه باید دقت داشته باشند که به هیچ وجه نباید بدون وسایل ایمنی اقدام به تخلیه چاه نمایند. حتی بدون این وسایل نباید کارگر تخلیه چاه را وارد چاه کنند. تمام کسانی که دچار حادثه تخلیه چاه شدند حتی فکر آن را هم نمی‎کردند که این اتفاق برایشان بی‎افتد. چه بسیار کارگرانی که در عین ناباوری با ورود به چاه جان خود را از دست دادند.​

 

شرکتهای تخلیه چاه، عوامل تخلیه چاه و کارگران تخلیه چاه باید از این حوادث درس بگیرند و دیگر بدون وسایل ایمنی نزدیک چاه نشوند. در صورت تخلیه چاه غیرایمنی شاید نفر بعدی حوادث تخلیه چاه شما باشید.