فعالیت غیرمجاز شرکت های تخلیه چاه

فعالیت غیرمجاز شرکت های تخلیه چاه

شرکت های تخلیه چاه بر اساس نکاتی به مجاز و غیر مجاز تقسیم می‎شوند. شرکت‎های تخلیه چاه که این نکات را رعایت کنند مجاز و آنهایی که نکات را رعایت نمی‎کنند غیر مجاز خوانده می‎شوند. این نکات، نکات مهم تخلیه چاه است که هر شرکت تخلیه چاه باید آنها را رعایت کند. در صورت عدم رعایت این نکات تخلیه چاه، جان خود و ساکنان ساختمان را به خطر می‎اندازد. کمترین ضرر عدم رعایت نکات تخلیه چاه وارد آمد صدمه به چاه و ساختمان است.

 

حالا میخواهیم بدانیم این نکات تخلیه چاه چه هستند و چه شرکت‎هایی، شرکت تخلیه چاه غیر مجاز هستند. ویژگیهای شرکت‎های تخلیه چاه غیر مجاز به صورت زیر است.

 

عدم رعایت نکات ایمنی تخلیه چاه

نکات ایمنی تخلیه چاه بسیار مهم هستند. در واقع نکات ایمنی در هر کاری مهم است. در کار تخلیه چاه نیز به همین صورت است. اگر نکات ایمنی تخلیه چاه رعایت نشوند باعث بروز حوادث ناگور خواهد شد. شرکت تخلیه چاه که نکات ایمنی تخلیه چاه را رعایت نمی‎کند غیر مجاز است.

 

عدم رعایت نکات فنی تخلیه چاه

برای انجام  عملیات تخلیه چاه باید نکات فنی کار را نیز درست انجام داد. نکات فنی تخلیه چاه ضامن انجام صحیح کار است. با رعایت نکات فنی تخلیه چاه است که می‎توان از صحت تخلیه چاه مطمئن شد. هریک از شرکت‎های تخلیه چاه که نکات فنی تخلیه چاه را انجام نمی‎دهند. غیر مجاز می‎باشند.

 

عدم رعایت نکات بهداشتی تخلیه چاه

کار تخلیه چاه به خاطر تماس با فاضلاب و فضولات باعث انتقال ویروس و بیماری می‎باشد. هنگام تخلیه چاه باید نکات بهداشتی تخلیه چاه را درست انجام داد تا از انتقال بیماری جلوگیری کرد. شرکت تخلیه چاه که نکات بهداشتی تخلیه چاه را رعایت نمی‎کند سلامتی خود و دیگران را به خطر می‎اندازد و این شرکت تخلیه چاه غیر مجاز است.

 

استفاده از ابزار نامناسب تخلیه چاه

برای تخلیه چاه باید از ابزار و وسایل مناسب تخلیه چاه استفاده کرد. ابزار مناسب تخلیه چاه می‎توان در انجام درست کار موثر باشد. اگر از ابزار مناسب استفاده نشود ممکن است هم به کار صدمه بزند و هم حوادث تخلیه چاه به وقوع بپیوندد. شرکت‎های تخلیه چاه که از ابزار مناسب تخلیه چاه استفاده نمی‎کنند غیر مجاز هستند.

 

کلاهبرداری و گرانفروشی شرکت تخلیه چاه

در هر صنفی کلاهبرداری و گرانفروشی وجود دارد. در نصف تخلیه چاه نیز افراد سودجو با کلاهبرداری و گرانفروشی اقدام به فریب افراد می‎کنند. افرادی که تحت عنوان شرکت تخلیه چاه اقدام به کلاهبرداری می‎کنند اصلا شرکت تخلیه چاه نیستند که بخواهد مجاز یا غیر مجاز باشد. البته گرانفروشی در این صنف وجود دارد و شرکت‎های تخلیه چاه گرانفروش غیر مجاز هستند.

 

هر شرکت تخلیه چاه که طبق موارد فوق عمل می‎کرد غیر مجاز است و باید با آنها برخورد کرد. شرکتهای تخلیه چاه غیر مجاز را نباید رها کرد؛ با گزارش نام شرکت‎های غیر مجاز تخلیه چاه به مراکز قانونی می‎توان از افزایش شرکت‎های تخلیه چاه غیر مجاز جلوگیری کرد.

 

برای تخلیه چاه منزل خود از شرکت‎های مجاز تخلیه چاه کمک بگیرید. این شرکت‎ها با رعایت تمام نکات تخلیه چاه با آسایش و آرامش اقدام به تخلیه چاه می‎کنند.