دلایل پر شدن چاه فاضلاب

دلایل پر شدن چاه فاضلاب

پر شدن چاههای فاضلاب دلایل مختلفی دارد که با تخلیه چاه امکان مشاهده وضعیت و بررسی مشکل وجود خواهد داشت. ما در این مقاله به صورت کلی به بررسی دلایل پر شدن چاه خواهیم پرداخت.

دلایل کلی پر شدن چاه به شرح زیر است:

۱- جنس زمین

۲- حجم چاه

۳- مواد زائد داخل چاه

 

۱- جنس زمین

چاههای فاضلاب که تقریبا در تمام ساختمانها و منازل وجود دارد از نوع چاههای جذبی هستند؛ یعنی این نوع چاهها به محیطی برای جذب آب و فاضلاب موجود در آن نیاز دارند. قبل از حفر چاه باید زمین مناسب برای آن انتخاب کرد و بر همین اساس این نوع چاهها باید در زمینهایی با جنس مناسب حفر شوند تا کارایی خوب و قابل انتظاری داشته باشند و در زمان زودتر از موعد پر نشوند و نیاز به تخلیه چاه نداشته باشند. زمین چاه یا همان محیط اطراف آن تشکیل شده از دیواره و کف چاه است که خاک آنها باید برای جذب آب و فاضلاب مناسب باشد. 

خاک اطراف چاه عمدتا دو نوع دارد.

الف) زمینهای غیر شنی

ب) زمینهای شنی

الف) زمینهای غیر شنی

چاه فاضلاب در زمینهای غیر شنی که معمولا خاک است، زودتر پر میشود؛ همان طور که گفته شد چون چاههای فاضلاب از از نوع جذبی هستند (چاه جذبی) و در این نوع زمینها، کشش و مکش خاک کم است و خاک مکنده خوبی برای آب نیست، کم قطر بودن دیوار چاه فاضلاب و نداشتن انباری نیز به پر شدن چاه کمک کرده و سرعت پر شدن آن را زیاد میکنند. بنابراین چاه فاضلاب در زمانی معین و در مدت کوتاهی به نسبت معمول، پر میشود و زودتر از دیگر نوع چاهها نیاز به تخلیه چاه خواهد بود.

ب) زمینهای شنی

در زمینهای شنی، احتمال پرشدن چاه فاضلاب به مراتب نسبت به زمینهای غیر شنی و خاکی کمتر میباشد. دلیل آن هم خیلی واضح است. بین ذرات شن حفرههای ریز وجود دارد که باعث نفوذ آب به داخل آن و جذب آب توسط زمین میشود. اما چاههای فاضلاب در این نوع زمینها نیز بنا به دلایلی پر شده و سرریز میشوند که در ادامه آن دلایل را هم مطرح میکنیم.

 

۲- حجم چاه

یکی دیگر از دلایل پر شدن چاههای فاضلاب حجم چاه فاضلاب است. حجم چاه تشکیل شده است از قطر چاه و عمق چاه. هرچه قطر و عمق چاه بیشتر شود، حجم چاه نیز افزایش پیدا میکند. چاه فاضلاب مکانی برای انباشت آبها و فاضلابهای ساختمان است. پس باید به اندازه فاضلاب تولیدی ساختمان،فضا برای انباشت داشته باشد. معیارهای موثر در تعیین حجم چاه عبارت است از جمعیت ساختمان، نوع کاربری آن، مدت استفاده روزانه از ساختمان، مقدار تولید فاضلاب در ساختمان و ...  است. با بررسی موارد ذکر شده حجم مناسب چاه تعیین میشود. اگر حجم چاه نسبت به فاضلاب تولید ساختمان کمتر باشد، چاه پس از مدتی پر شده، سر ریز میشود.

 

۳- مواد زائد داخل چاه

علت عمده سرریز شدن این گونه چاهها یعنی چاههای فاضلاب، مواد زائد داخل آن است. این مواد زائد به صورت لایه ای ضد آب از نفوذ آب در زمین جلوگیری میکنند. این مواد به همراه آب از راه لولههای فاضلاب وارد چاه میشوند و با رسوب در کف چاه و دیوارههای آن باعث کاهش جذب چاه و پر شدن سریع چاه میشوند و به ناچار ساکنان ساختمان را مجبور به تخلیه چاه میکنند. این لایه تشکیل شده است از فضولات، صابون، چربی، مو، مواد غذایی و دیگر مواد زائد چاه که بر روی دیواره و کف چاه فاضلاب نشست میکند و نتیجهی آن عدم مکش مناسب آب توسط زمین است. در اینگونه مواقع نیاز به لایروبی چاه و لجن کشی آن بوده و بایستی پس از تخلیه چاه، کف و دیوارههای چاه را لایروبی و کف تراشی کرد تا لایههای انباشته شده در دیوارهها برداشته شده و خاک چاه دیده شود.