استفاده از لجن فاضلاب در کشاورزی

استفاده از لجن فاضلاب در کشاورزی

پس از مکش فاضلاب درون چاه و تخلیه چاه لایه ای از مواد زائد و لجن روی دیواره و کف چاه مشاهده  می شود که متشکل از فضولات و فاضلاب است. این مواد پس از مدتهای طولانی درون چاه مانده اند و باعث ایجاد رسوب روی دیواره چاه شده اند. معمولا پس از تخلیه چاه فردی وارد چاه می شود و این رسوب ها را می تراشد. تراش چاه، لایروبی و کف تراشی چاه و پاکسازی دیوارههای چاه از جمله کارهای مهم و لازم بعد از تخلیه چاه می باشد.

 

لجن فاضلاب

فضولات و مواد زائد تشکیل شده در دیواره و کف چاه را لجن فاضلاب می گویند که ماده اصلی تشکیل دهنده آن فضولات است. این مواد پس از مدت طولانی ایجاد رسوب می کنند و به اطراف چاه می چسبند. به علت این که لجن فاضلاب از فضولات و کود انسانی تشکیل شده است می توان فواید بسیاری در کشاورزی داشده باشد و از آن به عنوان کود کشاورزی استفاده کرد. پس از تخلیه چاه می توان لجن فاضلاب را تخلیه کرد و آن برای استفاده به عنوان کود به زمینهای کشاورزی انتقال داد.

 

لایروبی و پاکسازی چاه پس از تخلیه چاه

پس از تخلیه چاه با استفاده از تانکر مکنده و یا پمپ ساکشن برای جلوگیری از پرشدن سریع چاه باید دیواره و کف آن را پاکسازی و لایروبی کرد. لایروبی و پاکسازی چاه به این صورت است که فردی وارد چاه می شود و این لایه رسوب را از دیواره چاه می تراشد و در پایان این مواد را از داخل چاه خارج می کند. مواد خارج شده از چاه که همان لجن فاضلاب است را می توان به زمین کشاورزی برد و به عنوان کود از آن استفاده کرد.

 

استفاده از لجن فاضلاب در کشاورزی

لجن فاضلاب متشکل از فضولات انسانی است که از آن می توان به عنوان کود انسانی در کشاورزی استفاده کرد. شرکتهای تخلیه چاه معتبر با آگاهی از این موضوع پس تخلیه چاه لجن فاضلاب را به کشاورزان به عنوان کود انسانی می دهند. پس از تخلیه چاه این نیاز وجود دارد که لجنهای فاضلاب و رسوب های اطراف چاه تخلیه شود تا کارایی چاه افزایش یابد و از این رسوبات در کشاورزی نیز استفاده شود.