کاربرد فاضلاب تخلیه چاه در کشاورزی

کاربرد فاضلاب تخلیه چاه در کشاورزی

یکی از موارد مصرف فاضلاب تخلیه چاه کشاورزی و آبیاری است. از فاضلاب چاهها می توان برای مصارف کشاورزی و آبیاری استفاده کرد به این شرکت که قبل از استفاده به تصفیه خانه فاضلاب برود و در آنجا عملیات تصفیه بر روی آن انجام شود. فاضلاب تخلیه چاه را می توان پس از مکش از چاه به تصفیه خانه فاضلاب برد و پس از تصفیه به زمین های کشاروزی هدایت شود. معمولا فاضلاب تصفیه شده در تصفیه خانه فاضلاب به زمینهای کشاورزی هدایت می شود و از آن برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده می شود. 

 

تخلیه چاه

شرکتهای تخلیه چاه پس از تخلیه چاه و مکش فاضلاب درون آن به داخل تانکرهای حمل فاضلاب آن را به مراکز تصفیه فاضلاب برده و در تصفیه خانه فاضلاب تخلیه می کنند. فاضلاب تخلیه شده در تصفیه خانه پس از تصفیه به سمت زمینهای کشاورزی و یا موارد مصرف دیگر هدایت می شود. اگر از شرکتهای تخلیه چاه برای تخلیه چاه استفاده می کنید دیگر مشکلی ندارید و آنها فاضلاب را به تصفیه خانه می برند. البته برخی از شرکتهای تخلیه چاه غیرمجاز نیز وجود دارند که فاضلاب تخلیه شده را به رودخانه های متروکه و بیابانها می برند و در آنجا تخلیه می کنند.

 

حمل فاضلاب تخلیه چاه

با استفاده از تانکرهای حمل فاضلاب به راحتی می توان فاضلاب تخلیه شده از چاه را به محل مورد نظر حمل کرد. همچنین استفاده از تانکرهای مکنده فاضلاب نیز کاربرد زیادی دارد و کار تخلیه چاه را آسانتر می کند. پس از مکش و تخلیه فاضلاب چاه به درون تانکر حمل فاضلاب باید فاضلاب درون تانکر را به محلی امن برده و در آنجا تخلیه کرد. محل امن برای تخلیه فاضلاب فقط تصفیه خانه فاضلاب است. اگر فاضلاب تخلیه چاه درون تصفیه خانه فاضلاب رها شود هیچ نگرانی از بابت آلودگی محیط زیست وجود نخواهد داشت.

 

تصفیه فاضلاب تخلیه چاه

فاضلاب تخلیه شده در تصفیه خانه فاضلاب پس از یکسری عملیاتهای تصفیه و از بین بردن آلودگی برای استفاده مجدد به سمت زمینهای کشاورزی هدایت می شود. البته یکی از مواد مصرف فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی است. ممکن است کاربردهای دیگری نیز داشته باشد. کار تصفیه خانه فاضلاب از بین بردن آلودگی های موجود در فاضلاب است که برای محیط زیست و موجودات زنده مضر است. پساب فاضلاب تصفیه شده رنگ روشنی دارد و کاملا شفاف است و هیچ نگرانی مربوط به آلودگی در آن وجود ندارد.