فوران فاضلاب بعد از بازکردن درب چاه آشپزخانه

فوران فاضلاب بعد از بازکردن درب چاه آشپزخانه

سوختگی اسیدی به خاطر بازکردن فاضلاب (فاضلاب تخلیه چاه) خانگی متاسفانه به محض آن که او صورت خود را به دهانه لوله نزديک کرد، اسيد داخل لوله با فشار و به حالت انفجاری به بيرون پاشيد و سر و صورت اين زن را از بین برد.

 

متاسفانه به محض آن که او صورت خود را به دهانه لوله نزديک کرد، اسيد داخل لوله با فشار و به حالت انفجاری به بيرون پاشيد و سر و صورت اين زن جوان به شدت آسيب ديد.

 

اعصاب زن جوان به هم ریخته بود. با ناراحتی يک بار ديگر ظرف محتوی اسيد لوله بازکن که در آن چند نوع مايع لوله بازکنی و کف شوی مخلوط شده بود را داخل محفظه ظرف شويی آشپزخانه ريخت تا شايد لوله مسدود شده فاضلاب (فاضلاب تخلیه چاه) باز شود. اما اين کار هم فايده اي نداشت و مسير لوله هم چنان گرفته بود و آب پس می زد.

 

زن جوان پس از گذشت چند دقيقه، قاليچه کوچکي را که وسط آشپزخانه پهن شده بود کنار زد و کف‎شوی آشپزخانه را باز کرد تا وضعيت لوله‎های فاضلاب را از اين محل نيز بررسی کند. او خم شد و سر خود را جلو برد تا با دقت داخل لوله را نگاه کند و با يک تکه شيلنگ داخل آن فوت کند.

 

متاسفانه به محض آن که او صورت خود را به دهانه لوله نزديک کرد، اسيد داخل لوله با فشار و به بيرون پاشيد و سر و صورت اين زن جوان به شدت آسيب ديد. اگر ایشان از شرکت‎های تخلیه چاه کمک می‎گرفت دیگر این حادثه اتفاق نمی‎افتاد. شرکت‎های لوله بازکنی و تخلیه چاه با تجربه فراوان در تخلیه چاه به شما کمک می‎کنند. خانواده مصدوم اين حادثه او را بلافاصله به بيمارستان انتقال دادند و وی که از ناحيه سر و صورت دچار سوختگي جدی شده بود، تحت مراقبت هاي ويژه پزشکی قرار گرفت.

 

سرآتشيار محمدجواد قائمی رئيس مسئول ايستگاه شش و کارشناس آموزش‎های تخصصي سازمان خدمات ايمني و آتش نشاني مشهد درباره اين حادثه گفت: يکي از اقدامات بسيار خوب خانواده مصدوم اين حادثه شست و شوي سريع محل سوختگي در زمان وقوع سوختگي با آب فراوان بوده است که شدت آسيب را کاهش مي دهد.

 

 وی افزود: براي باز کردن مسير مسدود شده لوله های فاضلاب مي توان از مايع مخصوصي به نام «کانتين» استفاده کرد. اگر هم این امکان برای شما وجود ندارد می‎توانید از شرکت‎لوله بازکنی و تخلیه چاه فوری کمک بگیرید. شرکتهای تخلیه چاه شما را در کارهای مربوط به چاه فاضلاب راهنمایی می‎کنند.

 

منبع: سایت نیک صالح