تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

فاضلاب

به پسابهای تولید شده توسط مراکز مسکونی، صنعتی، اداری و دیگر مراکز که پس از استفاده از آب تولید میشوند، فاضلاب گفته میشود که در عموم به آبهای آلوده فاضلاب گفته میشود. فاضلاب از آب و مواد آلاینده تشکیل شده است. نسبت آب به مواد آلوده ۹۹/۹ به ۰/۱​ است.

معمولا در مراکز تولید فاضلاب، آب باران و فضالاب با هم مخلوط شده و دفع میشوند که این روش کاملا اشتباه است. دفع آب باران و فاضلاب باید از هم جدا باشد و این دو هیچگاه نباید با هم مخلوط شوند. زیرا این کار باعث آلوده شدن و از بین رفتن آب باران و تولید چند برابری فاضلاب میشود.

دفع فاضلاب

برای دفع فاضلاب دو روش وجود دارد.

الف) روش سنتی

در این روش فاضلاب تولیدی ساختمان به مانند گذشته دفع میشود. یعنی داخل ساختمان چاهی حفر شده و فاضلاب تولیدی ساختمان داخل آن دفع میشود. با این که این روش که مضرات و مشکلات بسیاری دارد باز هم در بسیاری از ساختمانها و منازل از این روش استفاده میکنند. از جمله مضرات این روش رها سازی فاضلاب (بدون تصفیه) داخل زمین، آلودگی محیط زیست و منابع زیرزمینی آب میتوان نام برد. استفاده این روش در مدت طولانی باعث آلودگی منابع آبی و شیوع بیماریهای عفونی میشود. مشکلات استفاده از چاههای فاضلاب نیز بسیار است؛ چند نمونه از این مشکلات نیاز به حفر چاه، نیاز به تخلیه چاه (در صورت لزوم) و نیاز به لایروبی چاه میباشد.

ب) روش نوین

روش نوین دفع فاضلاب استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب یا شبکه سراسری فاضلاب است. در این روشها فاضلاب تولید شده طی فرایندهایی تصفیه شده و