موارد موثر در طول دوره تخلیه چاه

موارد موثر در طول دوره تخلیه چاه

اگر چه امروزه با پیشروفت تکنولوژی روش‎های جدیدی برای دفع فاضلاب ایجاد شده است اما در مواردی که تکنولوژی در دسترس نباشد به ناچار باید از روش‎های سنتی استفاده کرد. این موضوع در مورد دفع فاضلاب نیز صدق می‎کند. اگر زیرساخت‎های شبکه فاضلاب وجود نداشته باشد به ناچار باید از روش سنتی یعنی همان چاه فاضلاب استفاده کرد و خود را با دردسرهای آن نظیر تخلیه چاه آماده کرد.

 

از گذشته تا کنون چاه فاضلاب یکی از روش‎های عمده دفع فاضلاب بوده است. خوشبختانه امروزه امکانات جدید در این عرصه وجود دارد که امکان تخلیه چاه و تجدید چاه را به ما می‎دهد.

 

برای این که چاه فاضلاب به درستی کار خود را انجام دهد و نیازی به تخلیه چاه نداشته باشد باید شرایط مناسبی داشته باشد. مواردی که در شرایط و وضعیت چاه موثر هستند و طول دوره تخلیه چاه را تغییر می‎دهند به شرح زیر است.

  • جنس خاک و زمین چاه
  • مواد ورودی به درون چاه
  • حجم انباره چاه
  • قطر چاه
  • مقدار فاضلاب تولیدی
  • عمق چاه

و موارد متعدد دیگر که در تغییر شرایط چاه تاثیر دارد. هر کدام از این موارد تاثیر بسزایی در تغییر وضعیت چاه و تغییر زمان تخلیه چاه دارد. به این معنی که اگر هر کدام از این موارد تغییر کنند زمان تخلیه چاه نیز جلو یا عقب‎تر خواهد رفت. در واقع هر کدام از موارد فوق با تخلیه چاه رابطه مستقیم یا عکس دارند.

 

به عنوان مثال حجم انباره چاه با طول دوره تخلیه چاه رابطه مستقیم دارد. یعنی هرچه حجم انباره چاه بیشتر شود، طول دوره تخلیه چاه بیشتر خواهد شد و هرچه حجم انباره چاه کمتر شود طول دوره تخلیه چاه نیز کمتر خواهد شد. یک مثال دیگر. مقدار فاضلاب تولیدی. رابطه مقدار فاضلاب تولیدی با طول دوره تخلیه چاه رابطه عکس است. به این صورت که هرچه فاضلاب تولیدی بیشتر شود طول دوره تخلیه چاه کمتر میشود و هرچه فاضلاب تولیدی کمتر شود طول دوره تخلیه چاه بیشتر خواهد شد. موارد دیگر نیز به همین با طول دوره تخلیه چاه رابطه مستقیم یا رابطه عکس دارند.

 

تخلیه چاه در تفکر عامیانه یک عمل ناخوشایند و پر دردسر است فقط تخلیه چاه در زمانی انجام می‎شود که وضعیت چاه وخیم باشد. اما در واقع این طور نیست. همان طور که قبلا هم گفته شد اگر چاه شرایط مناسبی داشته باشد به خوبی کار خود را انجام می‎دهد و نیازی به تخلیه چاه ندارد. اما اگر شرایط چاه نامناسب باشد، پس از مدتی پر میشود و باید اقدام به تخلیه چاه کرد. وقتی چاه پر می‎شود و نیاز به تخلیه دارد به این معنی است که در شرایط مناسبی قرار ندارد. این شرایط نامناسب مربوط به موارد تاثیرگذار در دوره تخلیه چاه می‎باشد.

 

به عنوان مثال اگر جنس خاک چاه نامناسب باشد و فاضلاب را به خوبی جذب نکند، شرایط مناسب چاه به هم می‎خورد و طول دوره تخلیه چاه نیز تغییر خواهد کرد. در این صورت است که چاه امکان پر شدن خواهد داشت و مالک ساختمان به ناچار باید اقدام به تخلیه آن کند. از دیگر موارد حجم فاضلاب ورودی است. یعنی اگر حجم فاضلاب ورودی به چاه بیش از ظرفیت چاه باشد پس از مدتی باعث پر شدن چاه و لزوم تخلیه آن می‎شود.

 

برای پیشگیری از پرشدن چاه و وخامت وضعیت چاه با اقدام به موقع جهت تخلیه چاه می‎توان از آن جلوگیری کرد. شرکتهای تخلیه چاه با امکانات مناسب جهت تخلیه چاه از قبیل پمپ مکنده تخلیه چاه و تانکرهای تخلیه چاه آسان شما را یاری می‎کنند. با وجود امکانات جدید تخلیه چاه دیگر نیازی به نگرانی برای تخلیه چاه ندارید. با رسیدگی به موقع به چاه می‎توان از پرشدن سریع آن جلوگیری کرد. شرکتهای تخلیه چاه اقدامات لازم را انجام می‎دهند. فقط کافیست با آنها تماس بگیرید.