نکات مهم در طراحی تصفیه خانه فاضلاب

نکات مهم در طراحی تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب مهمترین بخش و در واقع بخش اصلی تصفیه فاضلاب است. تمام مراحل جمع آوری فاضلاب از درب منزل تا تصفیه خانه فاضلاب به این علت است که فاضلاب درون شبکه فاضلاب به تصفیه خانه فاضلاب برسد و در تصفیه خانه تصفیه شود. طراحی تصفیه خانه فاضلاب (سازه، الکتریکال و مکانیکال) باید با رعایت نکات فنی و علمی انجام شود تا بدون اشکال و به درستی به پایان برسد. در این مطلب تعدادی از کارهای مهم جهت طراحی تصفیه خانه فاضلاب را ذکر کرده‌ایم.

 انجام آزمایشهای مرکب و لحظه‌ای از خروجی فاضلاب واحدهای صنعتی و تولیدی فاضلاب در طراحی تصفیه خانه فاضلاب
• تحلیل و بررسی نتایج آزمایشهای فاضلاب
• طراحی سازه‌ای، مکانیکال و الکتریکال تصفیه خانه‌های فاضلاب در طراحی تصفیه خانه فاضلاب
• بررسی میزان آلایندگی تصفیه خانه و مقایسه با استانداردهای زیست محیطی جهت استفاده در مصارف کشاورزی، تخلیه در منابع آبهای زیر زمینی یا چاه‌های جذبی و یا تخلیه به آبهای سطحی در طراحی تصفیه خانه فاضلاب
• بررسی وضعیت مواد خطرناک درون فاضلاب و روش جداسازی آنها هنگام تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب
• برآورد میزان فاضلاب تولیدی واحد صنعتی با در نظر گرفتن طرح توسعه و افزایش سطح تولید کارخانجات و واحدهای صنعتی در تصفیه خانه فاضلاب
• پیش بینی میزان آب مصرفی در صنایع مختلف با استفاده از آمار موجود و یا بهره گیری از میزان تولید و فرآیند تولیدی محصول در طراحی تصفیه خانه فاضلاب
• انتخاب روش تصفیه فاضلاب مناسب برای واحد صنعتی بر اساس قوانین زیست محیطی و میزان آلایندگی واحد
• طرح واحدهای پیش تصفیه فاضلاب برای واحدهای صنعتی در طراحی تصفیه خانه فاضلاب
• ارائه راهکار و روشهای کاهش میزان فاضلاب تولیدی و مشاوره تخصصی در طراحی تصفیه خانه فاضلاب
• طرح و روش پیاده سازی تصفیه بیولوژیکی یا شیمیایی یا فیزیکی فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب
• طراحی و پیاده سازی واحد بیولوژیکی جهت کاهش میزان آلایندگی و حذف مواد مغذی درون فاضلاب با استفاده از روشهای متداول مانند لجن فعال و بیوراکتور غشایی MBR، لاگون هوادهی و لاگونهای معمولی بدون هوادهی، لجن فعال هوادهی گسترده، روش UASB و روش SBR
• طراحی و اجرای واحدهای تصفیه فیزیکی فاضلاب مانند آشغالگیرهای دهانه درشت و ریز و یا میکرو جهت تصفیه فاضلاب، انواع مختلف دانه گیری و ته نشینی اولیه در تصفیه خانه فاضلاب، چربیگیر ثقلی CPI، چربی گیرهای استاتیکی و چربی گیر با استفاده از فشرده سازی هوا DAF، افزودن مواد منعقد کننده، لخته سازی و ته نشینی در طراحی تصفیه خانه فاضلاب
• تهیه دفترچه راهبری و تعمیرات پیشگیرانه از تاسیسات موجود در تصفیه خانه‌های فاضلاب و راهنمای استفاده از وسایل درون تصفیه خانه فاضلاب
• ارائه راهکارهای کاهش هزینه و تلفات در تصفیه خانه‌‌های فاضلاب در طراحی تصفیه خانه فاضلاب
• ارائه نقشه اجرایی تاسیسات الکترو مکانیکال و لوله کشی و پایپینگ هوا و فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب
• طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات آب و فاضلاب درون تصفیه خانه فاضلاب مانند انواع آشغالگیر، دریچه‌های سه و چهارطرف آب بند، پلهای دانه روب و دانه گیری تصفیه خانه فاضلاب، چربی گیر، بلوئرها، دیفیوزرهای دیسکی و لوله‌ای حباب ریز و درشت، انواع مختلف پمپهای مستغرق فاضلابی، لوله‌های هوارسان، تجهیزات مرتبط با مخازن ته نشینی و زلال سازها، تجهیزات آبگیری لجن و دیگر تجهیزات تصفیه فاضلاب درون تصفیه خانه فاضلاب.
• برآورد هزینه ساخت و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب در طراحی تصفیه خانه فاضلاب
• راه اندازی و راهبری از تصفیه خانه‌های فاضلاب صنعتی

منبع: شرکت مهندسی آبسان پالایش